Undvik brandfaran med spotlighter i affärsutrymmen

De metallhalogenlampor, som används i spotlighter, producerar ljus av hög kvalitet. Vid användning kan de emellertid bli oerhört heta och kan till och med explodera. Därför är det viktigt att lamporna installeras rätt, i rätt armatur och framför allt i sådana spotlighter som har skyddsglas.

– På grund av tekniken för ljusproduktionen blir en metallhalogenlampa mycket het. Dessutom är trycket i den flerfaldigt i förhållande till lufttrycket, vilket kan leda till att lampan exploderar. I allmänhet är explosionen inte tillräckligt stor för att söndra själva armaturen, men om de heta skärvorna faller ur armaturen, kan de antända material som ligger under lampan, varnar brandsäkerhetsexpert Esa Laaksonen på If Skadeförsäkring. Kontrollera att du har rätt typ av armatur – På grund av explosionsrisken får metallhalogenlampor användas endast i sådan armatur där skyddsglaset hindrar skärvorna från att falla ur. Felaktig användning i öppen armatur ökar inte bara brandrisken, utan även olycksrisken för arbetstagarna och kunderna, konstaterar Laaksonen. Spotlighter som är försedda med metallhalogenlampor används i utrymmen där kvalitetskravet på det konstgjorda ljuset är högt. Till exempel i en butik eller på en utställning kan man framhäva föremål med ljus från en metallhalogenlampa. Sådana används numera allmänt i olika slags affärsutrymmen. Undvik brandfaran: installera och använd rätt Det bästa sättet att undvika brandfaran är att byta lamporna innan de uppnått sin beräknade livslängd. Den nominella livslängden anges på förpackningen eller framgår ur ett meddelande från tillverkaren. Det lönar sig att byta alla lampor i armaturerna samtidigt. – På grund av brandrisken är det, när det gäller metallhalogenlampor, speciellt viktigt att följa installations- och bruksanvisningarna. Dessutom måste armaturens avstånd till lättantändliga material vara det som uppges i bruksanvisningen. Om skyddsglaset i armaturen går sönder eller inte kan monteras, måste armaturen tas ur bruk, säger Laaksonen. Armaturer, som försetts med metallhalogenlampor, bör också släckas minst en gång i veckan för åtminstone 15 minuter. På det sättet undviker man den likriktningseffekt som kan förekomma i slutet av lampans livstid och som kan skada de elektriska delarna i armturen och förorsaka eldsvåda. En eldsvåda får alltid tråkiga konsekvenser Under det senaste året har metallhalogenlampor förorsakat flera hotfulla situationer. Åtminstone två av dem ledde till storbränder. – Det är dyrt och tidskrävande att få tillbaka de kunder man förlorat till följd av en eldsvåda. Dessutom förorsakar bränderna indirekta ekonomiska förluster, även om försäkringen ersätter skadan. Om det står klart att installations- och bruksanvisningarna negligerats har försäkringsbolaget rätt att minska den ersättning som betalas och detta ökar klart de ekonomiska förlusterna som branden förorsakat, berättar Laaksonen. Www-länk Ifs brandsäkerhetsdirektiv för metallhalogenlampor på finska (också som pdf-bilaga)

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.