UUSILLE EHDOKKAILLE VALTAOSA PAIKOISTA

Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan 30.11.2009 päättyneissä luottamusmiesten vaaleissa uudet ehdokkaat valtasivat 12 paikkaa. Myös naiset menestyivät hyvin, sillä valittujen 15 ehdokkaan joukossa naisia oli yhdeksän. Postivaalissa annettiin kaikkiaan 34 868 ääntä. Äänioikeuttaan käytti siten 14,5 prosenttia vakuutuksenottajista. Eniten ääniä, runsaat 3 200, keräsi veturinkuljettaja, entinen kansanedustaja Harry Wallin Seinäjoelta. Toiseksi eniten ääniä sai terveydenhoitaja Johanna Koivuniemi Mäntsälästä, ja kolmanneksi eniten luokanopettaja Birgit Palm Kuopiosta. Valituksi tulivat myös Esko Ahonen Alajärveltä, Helena Haapio Helsingistä, Anna-Maja Henriksson Pietarsaaresta, Minna Karhunen Karkkilasta, Anne Kolehmainen Jyväskylästä, Lasse Lindholm Turusta, Reijo Salmi Tampereelta, Janne Seurujärvi Inarista, Pirjo Sirviö Oulusta, Marja Suni Lappeenrannasta, Satu Tietari Säkylästä ja Tapani Tölli Tyrnävältä. Yksityiskohtaiset tulokset löytyvät Internet-osoitteesta www.kalevavakuutus.fi/vaalit2009. Vaalilautakunnan puheenjohtajana toimi ylipormestari Kari Rahkamo. Erovuoroisten tilalle valittujen uusien luottamusmiesten kahdeksanvuotinen toimikausi alkaa 1.1.2010. Luottamusmiehet, joita on yhteensä 30, edustavat vakuutuksenottajia ylintä päätösvaltaa käyttävässä yhtiökokouksessa. - Vakuutuksenottajat osoittivat äänestysaktiivisuudellaan ja protestiäänien vähäisyydellä luottamuksensa ja aidon kiinnostuksensa maamme vanhimman ja vakavaraisimman henkivakuutusyhtiön Kalevan toiminnalle. Näiden vaalien jälkeen luottamusmiehet edustavat varsin monipuolisesti Kalevan vakuutuksenottajia ja eri kansalais- ja sidosryhmiä, Kalevan toimitusjohtaja Matti Rantanen kuvaa vaalitulosta. Sampo-konsernin yhteistyöyhtiö Kaleva on toiminut jo 135 vuotta. Yhtiö on liiketoiminnassaan keskittynyt kotitalouksien riskihenkivakuuttamiseen. Palkansaaja- ja toimihenkilöjärjestöjen jäsenille myytävän Ryhmäsampo Primus -tuotteen ansiosta Kaleva on kuolemantapausturvan myöntäjänä järjestösegmentissä selkeästi suurin yhtiö.

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Liitteet & linkit