Väärin sijoitetut roskikset aiheuttavat palovaaroja uutenavuotena

Joulun jälkeen taloyhtiöiden ja omakotitalojen jätepisteet pullistelevat roskia. Uudenvuoden juhlinta ja täynnä olevat roskikset voivat olla vaarallinen yhdistelmä etenkin, jos roskikset on sijoitettu liian lähelle asuinrakennuksia. Ilotulitteiden lisäksi myös hetken mielijohteesta tehty ilkivalta aiheuttaa useita asuinrakennuspaloja uudenvuoden aikana.

Vuosittain sytytetään tahallisesti noin 1200 roska-astiaa tai muuta pihalla olevaa palavaa jätettä. Tahallisten tuhopolttojen ohella roskispalojen syynä on usein hetken mielijohteesta tehty ilkivalta. Uudenvuoden vitsauksena ovat erityisesti juhlijat, jotka laittavat ilotulitteita lehtiroskiksiin ja pahvirullakoihin.

If Vahinkovakuutusyhtiön korvaustilastojen mukaan joulukuussa syttyy muita kuukausia enemmän tulipaloja. Siinä missä kotitalouksien joulukuun tulipalopiikki sijoittuu jouluaattoon, talojen ulkopuolella tulipaloja syttyy erityisesti vuodenvaihteessa. Syynä uudenvuoden tulipaloihin ovat erityisesti ilotulitteet. Pienikin kipinä voi sytyttää roskiksen, josta palo leviää edelleen, mikäli jäteastiaa ei ole sijoitettu riittävän etäälle rakennuksesta.

- Tulipalon sattuessa roska-astioiden väärä sijoittelu voi johtaa tulipalon nopeaan leviämiseen. Palava jäteastia seinän vierustalla sytyttää helposti varsinkin räystäsrakenteet, jolloin palo pääsee leviämään kattorakenteissa, ja sen sammuttaminen vaikeutuu oleellisesti, kertoo yritysturvallisuuden asiantuntija Niko Satto Ifistä.

Jäteastioiden sijoittelu useimmin ongelma pienissä taloyhtiöissä

Rivitaloista jopa useampi kuin joka toinen laiminlyö pelastuslakia ja vakuutusyhtiöiden suojeluohjeita säilyttämällä jäteastioita liian lähellä seinää tai lukitsemattomassa tilassa. Kerrostaloissa tilanne on selvästi parempi. Kerrostaloyhtiöistä ainoastaan muutamassa prosentissa jätekatokset on sijoitettu paloturvallisuuden kannalta väärin. Tiedot ovat peräisin Ifin selvityksestä, jossa tarkastettiin, miten jäteastiat on sijoitettu asuinkiinteistöissä ja yrityksissä. Toukokuussa tehdyssä tarkastuksessa oli mukana 142 turkulaista asuin- ja yrityskiinteistöä.

- Rivitalojen tilanne on huolestuttava. Kerrostaloissa jäteastioiden sijoittelusta vastaavat useimmiten ammattimaiset huoltoyhtiöt, kun taas monissa rivitaloissa joku asukkaista toimii isännöitsijänä ja huoltovastuu jaetaan asukkaiden kesken. Näin ollen pienissä taloyhtiöissä ei välttämättä ole tarpeeksi tietoa pelastuslain vaatimuksista. Rivitaloyhtiöiden tontit saattavat lisäksi olla niin pieniä, ettei jäteastioita voi siirtää turvaetäisyyden päähän. Tällöin ainoa vaihtoehto on jäteastioiden lukitseminen, Niko Satto sanoo.

Paras keino välttää roskispalot on sijoittaa jätekatokset riittävän etäälle asuinrakennuksista. Jäteastioiden tai
-katosten varustaminen lukolla estää hetken mielijohteesta sytytettyjä tuhopolttoja tehokkaasti. Mikäli jäteastiat on sijoitettu seinänvierustoille, kannattaa ne siirtää viimeistään uudenvuodenaatoksi etäämmäs seinästä ja pohtia heti vuodenvaihteen jälkeen, miten jäteastioiden paloturvallisuudesta olisi järkevintä huolehtia jatkossa.  

Ifin suojeluohjeet määrittelevät roska-astioiden turvaetäisyydet seuraavasti:
• Yksittäiset enintään 600 litran jäteastiat (yleisin taloyhtiöissä käytetty astiakoko): 4 metriä
• Yksittäiset yli 600 litran jäteastiat tai useamman astian ryhmät: 6 metriä
• Jätekatokset ja -lavat: 8 metriä
Vaihtoehtoja turvaetäisyydelle ovat lukittavat roska-astiat, lukittava jätekatos tai palonkestävä seinä ja räystäsrakenteet. Mikäli pelastuslakia ja suojeluohjeita ei noudateta, vakuutusyhtiö saattaa pienentää korvauksia vahinkotilanteessa. Menettelyn tarkoituksena on kannustaa kiinteistöjä huolehtimaan paloturvallisuudestaan ja vähentää sellaisia tulipaloja, jotka olisivat helposti estettävissä.

Lisätietoja:
Niko Satto, yritysturvallisuuden asiantuntija, puh. 050 424 1383, niko.satto@if.fi
Ainomaija Pippuri, viestintäjohtaja, puh. 050 424 4217, ainomaija.pippuri@if.fi

If on johtava vahinkovakuuttaja Pohjoismaissa ja Baltiassa. 6 800 työntekijää tarjoaa korkealaatuisia vakuutustuotteita ja -palveluita 3,6 miljoonalle henkilö- ja yritysasiakkaalle. Vahinkovakuutusten asiantuntijana If on mukana myös ennaltaehkäisemässä vahinkoja ja onnettomuuksia. Tavoitteena on parantaa asiakkaitten ja samalla koko yhteiskunnan turvallisuutta. If kuuluu Sampo-konserniin.

Avainsanat:

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.