Aranda lähdössä tutkimaan hiilidioksidin vaihtoa ja pintavirtauksia

Merentutkimusalus Aranda lähtee 14. syyskuuta tutkimusmatkalle. Matkan aikana Ilmatieteen laitoksen tutkijat selvittävät muun muassa hiilidioksidin vaihtoa meren ja ilmakehän välillä.

Mta Arandan 14.9. alkavan tutkimusmatkan kohteena on alkusyksyn hiilidioksidiprosessien tutkiminen varsinaisen Itämeren pohjoisosissa. Hiilidioksidin vaihtoon meren ja ilmakehän välillä vaikuttaa useita tekijöitä, joita ovat muun muassa lämpötila, veden kemialliset ominaisuudet, aallokon ominaisuudet

ja kasvukaudella biologinen toiminta. Näitä tekijöitä tutkimalla saadaan tieto siitä, missä tilanteissa meri toimii hiilidioksidin lähteenä ja missä nieluna.

– Arviolta 25 - 40 prosenttia ihmisen toimesta ilmakehään päästetystä hiilidioksidista sitoutuu valtameriin. Hiilidioksidin käyttäytymisen ja sen merivedessä aiheuttamien muutosten, kuten esimerkiksi happamoitumisen sekä hiilidioksidin vaihtoon eli vuohon vaikuttavien tekijöiden merkitysten, tunteminen selkeyttää merien roolia ilmastonmuutoksessa. Hiilidioksidin vaihdon oikea mallintaminen parantaa ilmastomuutoksen kehittymistä ennustavien mallien toimintaa, toteaa matkanjohtajana toimiva Heidi Pettersson Ilmatieteen laitoksesta.

Matkalla on myös mukana tutkijaryhmä Heidelbergin yliopistosta laitteistoineen. Tutkijaryhmä mittaa lämmönvuota ja virtausprofiilia aivan veden pintakerroksessa. Tämän kerroksen ominaisuudet ovat tärkeitä meren ja ilmakehän välisen vaihdon mekanismeissa. Matkalla tehdään lisäksi sademittauksia Ilmatieteen laitoksen, Helsingin yliopiston sekä NASAn yhteistutkimusta varten.

Matkan aikana tehdään myös vuosittaiset vertailumittaukset CTD- eli suolaisuus-, lämpötila- ja paineluotaimilla niiden mittaustarkkuuden varmistamiseksi. CTD-luotain on yksi tärkeimmistä fysikaalisen merentutkimuksen mittalaitteista.

Viisi päivää kestävän matkan aikana huolletaan myös pohjoisen Itämeren ja Helsingin edustan aallonmittauspoijut sekä nostetaan Naantalin väylän virtauksia mitannut virtausmittari.

Kulkeutumistutkimuksille erillinen matka

Vajaan viikon mittaisen tutkimusmatkan jälkeen Aranda lähtee uudelleen matkalle 20.9. Tällä matkalla tutkitaan meren pintavirtauksia ja aallokon vaikutusta pinnalla tapahtuvaan kulkeutumiseen. Tutkimuksissa käytetään ajelehtivia poijuja, jotka mittaavat virtausnopeutta meren pintakerroksen eri syvyyksillä. Osa poijuista mittaa virtauksen lisäksi myös aallokkoa. Tutkimuksilla tarkennetaan ymmärrystä eri tekijöiden vaikutuksista meren pinnalla tapahtuvaan kulkeutumiseen ja pyritään parantamaan ajelehtimismalleja, joita käytetään meripelastuksen ja öljyntorjunnan apuna.

Lisätietoja:

Hiilidioksidin vuo:
matkanjohtaja Heidi Pettersson, p. 0405601 534, heidi.pettersson@fmi.fi

CTD-luotaimet:
Ryhmäpäällikkö Riikka Hietala, p. 050 598 4168, riikka.hietala@fmi.fi

Kulkeutuminen:

Johtava tutkija Pekka Alenius, p. 050 439 2887, pekka.alenius@fmi.fi

Ilmatieteen laitoksen tiedotteet ovat saatavilla myös RSS-syötteenä osoitteesta http://fmi.fi/rss.xml. Ilmatieteen laitoksen meteorologit Twitterissä: http://twitter.com/meteorologit

Toimittajapalvelua myös Ilmatieteen laitoksen viestinnästä, puh. (09) 1929 2230

Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.