Etelä-Suomeen vielä uusi tuhkapilvi, muualla tilanne jo helpottaa

Eyjafjallajökullin tulivuorenpurkaus jatkuu edelleen, mutta tuhkapäästöt ovat vähentyneet ja jäävät pääosin alle neljän kilometrin korkeudelle.

Ilmatieteen laitoksen ja VAACin (Volcanic Ash Advisory Centre) keskiviikkona 21.4. tekemien leviämisennusteiden mukaan ilmakehän tuhkapitoisuudet ovat Euroopassa vähenemään päin. Ilmavirtaus Islannista kohti manner-Eurooppaa heikkenee ja viikonlopun aikana ilmavirtauksen ennustetaan kääntyvän poispäin Euroopasta, kohti Grönlantia. Suomen eteläosissa tuhkapitoisuuden ennustetaan kuitenkin lähivuorokautena kasvavan, sillä etelästä saapuva matalapaine tuo tuhkaa alueelle. Matalapaineen alue jää Suomen ylle lähipäiviksi ja sateita on odotettavissa monin paikoin. On mahdollista, että tuhkapilven myötä sade voi olla lievästi hapanta, mutta sillä ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tuhkapilven kulkua ennustetaan leviämislaskelmilla Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on 20.4. päättänyt ottaa käyttöön uudet kansainväliset toimintamallit ja lentoliikennerajoitusohjeet, jotka liittyvät tuhkapilveen. Ohjeet perustuvat Eurocontrolin ja Euroopan Komission kehittämään kolmiportaiseen luokitteluun, jonka perusteella päätetään lentoliikennerajoituksista tai niiden poistamisesta. Finavia toteuttaa ilmatilaan ja lentoasemiin kohdistuvia rajoituksia tämän mukaisesti. Ilmatieteen laitos tuottaa edelleen omalla laskentamallillaan lisätietoja ja tekee havaintoja. Ilmatieteen laitoksen tuhkaennusteita käytetään lisätietojen antamisessa lentäjille. Kun Ilmatieteen laitoksen mallit tai havainnot osoittavat, että tuhkaa voi olla ilmassa, Ilmatieteen laitos lähettää varoituksen lentoliikenteelle. Tuhkapilven liikkumista ennustetaan sää- ja leviämismalleilla. Tuhkapilven ennusteeseen vaikuttavat tuhkapäästön korkeus ja voimakkuus sekä käytettävät säämallit ja säätilanne. Muutokset voivat olla nopeitakin, ja eri mallit voivat antaa erilaisia leviämialueita. Ennusteen epävarmuus kasvaa myös ennusteen pituuden kasvaessa. Ilmatieteen laitoksen SILAM-laskelmat ovat osoitteessa: http://www.ilmatieteenlaitos.fi/saa/varoituk_26.html. Tulivuorenpurkauksesta ei edelleenkään haittaa terveydelle Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatuasemilla ei ole mitattu poikkeavia rikki- tai hiukkaspitoisuuksia. Tuhkapilvestä ei siis ole haittaa terveydelle Suomessa. Ilmatieteen laitos korostaa, että Islannin tulivuorenpurkauksesta ilmakehään päässeet hiukkaset ja rikkidioksidi eivät tällä hetkellä vaikuta maanpinnan läheisyydessä olevan hengitysilman laatuun Suomessa. Jos terveysvaaraa ilmenisi, Ilmatieteen laitos reagoisi asiaan välittömästi ja yhdessä muiden viranomaisten kanssa varoittaisi asiasta. Myöskään Sodankylässä tehdyssä radioaktiivisuusluotauksessa ei havaittu mitään poikkeuksellista radioaktiivisuutta yläilmakehässä.

Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.