Ilmanlaatu ollut kesällä hyvä koko maassa

Ilmatieteen laitoksen mukaan alkukesän ilmanlaatu on ollut hyvä koko Suomessa. Se myös pysynee hyvänä, sillä Suomen lähialueilla ei tällä hetkellä ole huomattavia metsä- tai maastopaloalueita.

Ilmanlaadun kannalta suotuisat sääolosuhteet ovat auttaneet pitämään ilman epäpuhtauksien tasot kohtuullisina, jopa hyvinä. Ilmatieteen laitoksen keräämien tietojen mukaan kesän 2009 saastepitoisuudet ovat pysyneet matalina lähes kaikkialla Suomessa. Ilmanlaatu on heikentynyt huonoksi vain harvoilla mittausasemilla yksittäisinä tunteina. Kesäajalle tyypillisiä laajoja ilmanlaatuongelmia eli kohonneita otsonipitoisuuksia tai metsäpalojen aiheuttamia kaukokulkeutumia ei toistaiseksi ole esiintynyt. Kevät puolestaan oli tavanomaisen huono ilmanlaadultaan. Katupölyn vuoksi hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvo ylittyi vähintään kerran neljälläkymmenellä ilmanlaadun mittausasemalla eri puolilla Suomea. Keskimäärin pahoja katupölypäiviä kullakin asemalla oli maalis-huhtikuun aikana kuusi kappaletta. Saastepitoisuudet alenevat kesällä Keskikesällä ilmansaasteiden pitoisuudet ovat tyypillisesti alhaisimmillaan Suomessa. Kesällä ei ole lämmityksestä aiheutuvia saastepäästöjä, ja lomakausi alentaa sekä liikenteen että teollisuuden päästöjä. Sateet ovat puhdistaneet kevään viimeisetkin katupölyt, ja rehevä kasvillisuus estää maaperän pölyämisen. Lisäksi kesäsäässä saasteet sekoittuvat ja laimenevat tehokkaasti. Suomen lähialueilla ei ole tällä hetkellä huomattavia metsä- tai maastopaloalueita. Mustanmeren ympäristössä on paloja, mutta niiden savut eivät ole kulkeutumassa Suomeen. Viimeksi elokuussa 2006 eteläistä Suomea vaivasivat Venäjän metsäpalojen sankat savut. Lisätietoja: Erikoistutkija Pia Anttila, puh. (09) 1929 5410, pia.anttila@fmi.fi Ilmanlaatua voi seurata reaaliajassa osoitteessa www.ilmanlaatu.fi Savuennustetta voi seurata osoitteessa http://www.ilmanlaatu.fi/ilmanyt/silam/

Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.