Ilmastomallien epävarmuutta tutkitaan uudessa yhteishankkeessa

Ilmastomallien tunnettujen epävarmuuksien vaikutusta ennusteiden luotettavuuteen selvitetään käynnistyvässä hankkeessa. Tarkoituksena on hyödyntää uudella tavalla uusimpia laskennallisia, tilastollisia ja matemaattisia menetelmiä ilmastomallinnuksen tutkimuksessa.

Suomen Akatemia on myöntänyt rahoituksen Laskennallisten tieteiden ohjelmasta Ilmatieteen laitoksen, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Aalto-yliopiston ilmastomallinnukseen liittyvälle yhteishankkeelle. Nyt käynnistyvän nelivuotisen hankkeen tavoitteena on arvioida ilmastomallien tiettyjen tunnettujen epävarmuuksien vaikutusta ennusteiden luotettavuuteen. Tarkoituksena on hyödyntää uusimpia laskennallisia, tilastollisia ja matemaattisia menetelmiä ilmastomallinnuksen tutkimuksessa aivan uudenlaisella tavalla. Monitieteellisen hankkeen tarkoituksena on yhdistää ilmastomallinnuksen tutkimukseen Suomessa olevaa kansainvälistä huippuosaamista laskennallisista menetelmistä, kuten käänteisongelmien tilastollisesta ratkaisemisesta, Monte Carlo -menetelmistä, epävarmuuksien käsittelystä sekä datan louhinnasta. Menetelmät sovellettavissa myös muille aloille Mallien epävarmuuksien ymmärtäminen on tullut entistä tärkeämmäksi luonnontieteiden alalla, korostuneesti myös ilmastonmuutoksen tutkimuksessa. Ilmastomallien pitkien ajanjaksojen simuloinnit ovat kuitenkin laskennallisesti erityisen raskaita, joten aiemmin ei ole ollut mahdollista toteuttaa tässä hankkeessa ehdotetun kaltaista tutkimusta. Yhdistämällä kehitettyjä menetelmiä uuteen tietokonekapasiteettiin voidaan monimutkaisten mallien ennusteita analysoida yhä kattavammin. – Lappeenrannan teknillisen yliopiston Matematiikan ja fysiikan laitoksen koordinoimassa hankkeessa tullaankin hyödyntämään Ilmatieteen laitokselle juuri hankittua superkonetta ja sen luomia mahdollisuuksia rinnakkaislaskentaan. Hankkeessa kehitettävät menetelmät ovat sovellettavissa mitä erilaisimmilla aloilla, joilla on tarve laskennallisesti raskaiden simulointimallien epävarmuuksien hallintaan, ryhmäpäällikkö Johanna Tamminen Ilmatieteen laitoksesta toteaa. Konsortiolla on jo entuudestaan hyviä kokemuksia siitä, kuinka luonnontieteellinen ”käytännöllinen” ongelma motivoi teoreettisempaa menetelmäkehitystä, jonka tuottamia yleiskäyttöisiä ratkaisuja puolestaan sovelletaan aivan muille aloille. Lisätietoja: Ilmatieteen laitos, ryhmäpäällikkö Johanna Tamminen, puh. (09) 1929 4665, johanna.tamminen@fmi.fi Ilmatieteen laitos, tutkimusprofessori Heikki Järvinen, puh. (09) 1929 4133, heikki.jarvinen@fmi.fi Lappeenrannan teknillinen yliopisto, professori Heikki Haario, puh. 0400 814 092, heikki.haario@lut.fi Aalto-yliopisto, professori Erkki Oja, puh. (09) 4712 3265, erkki.oja@hut.fi

Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.