Ilmaston viilentäminen pilviä muokkaamalla oletettua vaikeampaa

Suunnitelmat valkaista pilviä valtamerten yllä keinotekoisesti eivät todennäköisesti onnistuisi hidastamaan ilmastonmuutosta merkittävästi. Tieto selviää tuoreesta Ilmatieteen laitoksen ja Leedsin yliopiston tutkimuksesta, joka on julkaistu tieteellisessä Atmospheric Chemistry and Physics -lehdessä.

Hiilidioksidipäästöt jatkavat kasvuaan, minkä takia tiedeyhteisö on alkanut etsiä vaihtoehtoisia keinoja hidastaa ilmastonlämpenemistä siihen saakka, kunnes toimenpiteet kasvihuonekaasujen vähentämiseksi alkavat purra. Yksi keino muokata ilmastoa on valkaista pilviä keinotekoisesti. Menetelmässä merelle lähetettäisiin miehittämättömiä aluksia, jotka pumppaisivat lisää merisuolahiukkasia ilmakehään. Teoriassa näiden hiukkasten pitäisi lisätä pilvien heijastuskykyä ja siten viilentää ilmastoa. Mallilaskelmien avulla on nyt voitu osoittaa, että keinotekoisesti pumpatun merisuolan vaikutus ilmakehän pilvien heijastuskykyyn on parhaimmillaankin vähäinen ja saattaa joissain tapauksissa heikentää luonnollista pilvien muodostusta. Tutkimuksessa tarkasteltiin globaalin skaalan ilmakehämallin avulla, kuinka keinotekoiset merisuolapäästöt kasvattaisivat pilvipisaroiden pitoisuuksia ja siten lisäisivät pilvien heijastuskykyä. Aikaisempien ilmastomalleilla tehtyjen tutkimusten mukaan pilvien valkaisu voisi viilentää maapallon keskilämpötilaa useilla asteilla. Nyt julkaistu tutkimus osoittaa kuitenkin, että aiemmat oletukset pilvipisaroiden määrän lisääntymisestä ovat ylioptimistisia ja että joissain tapauksissa menetelmä voi johtaa jopa pisarapitoisuuden alenemiseen useilla kymmenillä prosenteilla. - Ilmassa valmiiksi olevien pienhiukkasten eli aerosolien määrä vaikuttaa merkittävästi pilvien heijastuskyvyn muutokseen, valottaa tutkimukseen osallistunut erikoistutkija Hannele Korhonen Ilmatieteen laitokselta. Rannikoiden lähellä, jonne kulkeutuu merkittäviä määriä ihmistoiminnan aiheuttamia ilmansaasteita, merisuolan keinotekoinen lisääminen ilmaan ei välttämättä lisää pilvipisaroiden lukumäärää eikä siten heijastuskykyä. Joillain alueilla lisähiukkaset saattavat jopa estää luonnollisten hiukkasten aktivoitumisen pilvipisaroiksi ja siten aiheuttaa ilmastoa lämmittävän vaikutuksen. Ehdotetun menetelmän toisena ongelmana on, että alusten pumppaustehokkuus pienenee alhaisten tuulennopeuksien alueilla. Nämä alueet juuri ovat niitä, joilla pilvipisarapitoisuudet ovat luonnostaan alhaisia ja joilla pilvien ominaisuuksia olisi teoriassa helpointa muokata. - Vaikka ilmastonmuokkaus saattaa vaikuttaa houkuttelevalta vaihtoehdolta, käytännössä pilvien merkittävä valkaiseminen laajoilla merialueilla olisi erittäin haasteellista, toteaa Korhonen. Luonnolliset pilvipisarat muodostuvat ilmassa leijuvien pienhiukkasten pinnalle. Mitä korkeampi pilvipisaroiden pitoisuus on, sitä enemmän ne heijastavat auringon säteilyä takaisin avaruuteen. Merten yllä merkittävä osa tiivistymisytiminä toimivista pienhiukkasista on peräisin meriveden pärskeistä vapautuvista merisuolahiukkasista. Ehdotetun ilmastonmuokkausmenetelmän tavoitteena on voimistaa tätä luonnollista hiukkaslähdettä ja sitä kautta valkaista pilviä. Lisätietoja Erikoistutkija Hannele Korhonen, Ilmatieteen laitos, Kuopion yksikkö, p. 050 344 7116, hannele.korhonen@fmi.fi Korhonen, H., K. S. Carslaw, and S. Romakkaniemi (2010), Enhancement of marine cloud albedo via controlled sea spray injections: a global model study of the influence of emission rates, microphysics and transport, Atmos. Chem. Phys., 10, 4133-4143.

Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Tilaa