Ilmatieteen laitoksen ilmanlaadun seurantaprojekti Kroatiassa päätökseen

Ilmatieteen laitoksen EU-rahoitteinen Twinning-projekti on saatu päätökseen Kroatiassa. Projektin tavoitteena oli kehittää Kroatian ilmanlaatujärjestelmät vastaamaan paremmin EU-direktiivien vaatimuksia.

Hankkeessa on siirretty Suomen Ilmatieteen laitoksella olevaa osaamista ja kokemusta Kroatian käyttöön. Projektin ansiosta Kroatian ilmanlaadun seuranta- ja hallintajärjestelmät on saatu paremmin vastaamaan EU:n vaatimuksia. Näin voidaan aikaisempaa paremmin suojata ihmisten terveyttä ja ekosysteemejä ilmansaasteiden vaikutuksilta. – Kroatialla on nyt olemassa nykyaikainen ilmanlaadun seurantaverkosto, jota hallinnoi Kroatian hydrometeorologian laitos. Projektin aikana Kroatiaan perustettiin 12 uutta taustailmanlaatua mittaavaa havaintoasemaa ja kalibrointilaboratorio. Havaintoasemat ja kalibrointilaboratorio varustettiin uusilla laitteilla ja samalla varmistettiin, että maassa on tarvittava osaaminen niiden käyttöön, hoitamiseen ja huoltoon, kertoo projektipäällikkö Harri Pietarila Ilmatieteen laitoksesta. Ilmatieteen laitoksen työntekijät ovat kouluttaneet 160 koulutuspäivän aikana 50:tä kroatialaista alan ammattilaista. Samalla Kroatian hydrometeorologian laitokselle on palkattu viisi uutta työntekijää ilmanlaadun seurantaan. – Olemme opettaneet toimintatapoja ja kouluttaneet mittaajia esimerkiksi ilmanlaadun ja ilmakemiallisten analyysien käytännön tekemisessä. Työtä helpotti se, että myös ilmakemian laboratorion tasoa parannettiin ja siellä voidaan nyt analysoida tarkemmin ilmansaasteita, joilla on vaikutuksia ihmisten terveyteen. Myös tietojen hallinnointi kehitettiin vastaamaan nykypäivän tarpeita, kertoo paikalla 16 kuukauden ajan työskennellyt erikoistutkija Vuokko Karlsson. Projektissa on haluttu myös välittää ilmanlaatutietoa Kroatian ilmanlaadusta maan kansalaisille. Projektin virallinen päätösseremonia pidetään Zagrebissa 6. toukokuuta. Lisätietoja: Projektipäällikkö Harri Pietarila, p. 050 337 8224, harri.pietarila@fmi.fi

Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Tilaa