Ilmatieteen laitoksen meripalvelut mukana MyOcean-hankkeessa

Ilmatieteen laitoksen meriturvallisuuspalvelut ovat vahvasti mukana eurooppalaisessa meripalvelussa. MyOcean on EU komission rahoittama hanke, joka tuottaa operatiivisia meripalveluita maailmanlaajuisesti.


MyOcean hankkeen tavoitteena on tuottaa eurooppalaisena palveluna fysikaalista ja kemiallista tietoa merestä. Tiedot on koottu MyOcean-verkkosivuille, joka otettiin käyttöön 1. huhtikuuta. MyOcean:in tuottama tieto on sääennusteiden kaltaista kansainvälisenä yhteistyönä syntyvää julkista palvelua, jolle odotetaan monenlaisia jatkojalostusmahdollisuuksia.

Ilmatieteen laitos tuottaa tietoa Itämerestä
Eurooppalaiset ilmatieteen laitokset tuottavat suuren osan nykyisistä GMES-palveluista, joista MyOcean on suurin. MyOcean-hankkeessa mukana olevat yli 60 eri toimijaa tuottavat eri alueiden ennustekeskuksille meriä koskevaa havainto- ja ennustetietoa. Palvelun perusta on globaali, mutta tietoa on saatavissa myös alueellisemmin Euroopan merialueille; Arktiselle merelle, Itämerelle, Välimerelle, Mustalle merelle, Pohjanmerelle ja Atlantin eri osiin. Ilmatieteen laitos tuottaa kaukokartoituksen avulla tietoa Itämeren jäätilanteesta ja laskee Itämeren alueelle operatiivisia ennusteita Itämeren lämpötilasta, suolaisuudesta, merenkorkeudesta ja jäätilanteesta alueen ennustelaitosten välisenä yhteistyönä.

Ilmatieteen laitos on mukana myös hyödyntämässä luotua ydinpalvelua jalostamalla sen pohjalta tuotteita, joista on hyötyä eri asiakkaille. – Ilmatieteen laitos on mukana rakentamassa GMES-arvoketjun kaikkia osa-alueita. Toisaalta tarjoamme käyttöön parasta osaamistamme jäistä ja Itämeren mallinnuksesta, mutta samalla osallistumme koottujen tietojen hyödyntämiseen ja tuotamme niistä jatkopalveluita, toteaa Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Tapani Stipa.

Tutkimus ja kehitystietoa paremmin käyttöön
GMES (Global Monitoring for Environment and Security) on Eurooppalainen ympäristön ja turvallisuuden seurantajärjestelmä. Euroopan komission ja Euroopan avaruusjärjestö ESAn jo vuonna 1998 perustaman GMESin tarkoituksena on yhdistää ympäristöön ja sen uhkiin liittyvää tietoa ja auttaa näin päätöksentekijöitä muodostamaan selkeämpi kokonaiskuva ympäristön tilasta ja sen kehittämisen tarpeista. MyOcean-hanke varmistaa, että komission rahoituksella tehty oseanografinen tutkimus- ja kehitystyö tulee tietoa tarvitsevien käyttöön.

MyOcean-hankkeen tuottama tieto Euroopan merialueista on EU:n ja sen jäsenvaltioiden käytössä. Erityisesti EU:n ympäristövirasto ja meriturvallisuusvirasto, mutta myös alueellisesti alueelliset merensuojelukomissiot voivat käyttää tietoja ja hyödyntää niitä omassa toiminnassaan. MyOcean-hankkeen kokoamat tiedot Euroopan meristä ovat myös yleisesti käytettävissä, sillä ensimmäisen vaiheen havaintotiedot ja ennusteet ovat nähtävissä MyOcean-verkkosivuilla. Tällä hetkellä operationaalinen vaihe on siis jo käynnissä. Hankkeen kuluessa palvelua kehitetään käyttäjien tarpeet huomioon ottaen.

Lisätietoja:
Ryhmäpäällikkö Tapani Stipa, puh. (09)1929 6445, tapani.stipa@fmi.fi

http://www.myocean.eu.org/

Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.