Ilmatieteen laitos järjestää toimittajille ilmastonmuutoskoulutusta

Ilmatieteen laitos järjestää helmikuussa 2009 toimittajille tarkoitetun ilmastonmuutoskoulutuksen nyt neljättä kertaa. Kurssin teemana on Ilmasto muuttuu – missä mennään?

Ilmastonmuutoskoulutus järjestettiin toimittajille ensimmäisen kerran vuoden 2006 maaliskuussa kauppa- ja teollisuusministeriön Tee muutos -rahoituksen turvin. Jo ensimmäisen kurssin suosio oli niin suuri, että kaikkia osallistujia ei voitu ottaa mukaan.

Ilmatieteen laitoksessa nähtiin ilmastonmuutoskoulutuksen tarve ja toimittajien merkitys alan viestinnässä, joten laitos päätti jatkaa koulutusten järjestämistä kerran vuodessa. Helmikuussa 2009 toteutettava toimittajille suunnattu ilmastonmuutoskurssi on lajissaan siis neljäs.

Kurssin tavoitteena on tarjota toimittajille ajankohtaista tietoa ilmastonmuutoksesta ja näin madaltaa kynnystä lähestyä haastavaa, mutta kaikkia koskettavaa aihetta. Kurssi tarjoaa työkaluja ilmastonmuutosaiheisten juttujen tekoon ja esittelee ilmastonmuutoksen eri näkökulmia.

Ilmastonmuutos monesta näkökulmasta

Toimittajakurssin ensimmäisenä päivänä aihetta lähestytään tieteen näkökulmasta: miksi ja mitä tapahtuu? Ilmatieteen laitoksen asiantuntijat kertovat mm. ilmastonmuutoksen luonnontieteellisestä taustasta sekä mm. auringon, pienhiukkasten ja kasvihuonekaasujen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen. Kiinnostavia esille otettavia kysymyksiä ovat myös, mikä on ilmaston luonnollista vaihtelua ja mikä ilmastonmuutosta sekä miltä näyttää Suomen tuleva ilmasto.

Toinen päivä valottaa eri näkökulmia ilmastonmuutoksen ympäriltä. Luennoitsijoiksi on kutsuttu eri alojen asiantuntijoita. Teemoina ovat mm. politiikka ilmastotoimien takana sekä muutoksen vaikutukset mm. metsiin, meriin ja maapallon kestokykyyn. Esillä on myös kysymys, millä keinoin muutosta hillitään ja miten siihen sopeudutaan.

Ilmasto muuttuu – missä mennään?
Koulutustilaisuus toimittajille 3.–4.2.2009
Ilmatieteen laitos, Kumpula, Helsinki

Toimittajat voivat ilmoittautua kurssille sähköpostitse osoitteeseen toimittajakoulutus@fmi.fi viimeistään 6.1. Kurssille otetaan enintään 40 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutuksen hinta on 300 euroa. Hinta sisältää Muutamme ilmastoa -kirjan, muun kurssimateriaalin sekä lounaat ja kahvit.

Lisätietoja:
www.ilmatieteenlaitos.fi/toimittajakoulutus
viestintäpäällikkö Eevu Heikura, puh. (09) 1929 2230 tai eevu.heikura@fmi.fi

Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.