Ilmatieteen laitos mukana COSMOS-ilmastomallin kehittämisessä

COSMOS on yksi kansainvälisistä ilmastomalleista, jota on käytetty IPCC:n ilmastonmuutoksen arviointiraporttien pohjana. Ilmatieteen laitos on aktiivisesti mukana mallin kehitystyössä ja laitoksessa kokoontuu parhaillaan mallia kehittävä kansainvälinen COSMOS-verkosto.

COSMOS on yksi kansainvälisistä ilmastomalleista, jota on käytetty IPCC:n ilmastonmuutoksen arviointiraporttien pohjana. Ilmatieteen laitos on aktiivisesti mukana mallin kehitystyössä ja laitoksessa kokoontuu parhaillaan mallia kehittävä kansainvälinen COSMOS-verkosto.

COSMOS (COmmunity earth System MOdelS) on kansainvälinen ilmastomalleja kehittävä verkosto. Ilmastojärjestelmää kuvaavien mallien avulla tutkitaan nykyistä, mennyttä ja tulevaa ilmastoa sekä ilmastonmuutosta.
COSMOS-ilmastomallissa huomioidaan kattavasti ilmakehän, valtamerien, lumen ja jään, kasvillisuuden sekä maaperän käyttäytyminen ja niiden keskinäinen vuorovaikutus. Monitieteisen lähestymistavan avulla voidaan muodostaa poikkeuksellisen kattava, koko maapallon ilmastojärjestelmää kuvaava malli.

Kansainvälinen tutkijaryhmä kokoontuu vuosittain arvioimaan ja suunnittelemaan mallikehitystyötä. Verkosto kokoontuu kuudennen kerran 20. - 22. toukokuuta Ilmatieteen laitoksen tiloissa Helsingissä. Suomesta COSMOS-mallin kehitystyössä on mukana laajasti yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Suomalainen mallikehityspanos keskittyy erityisesti pohjoisen havumetsävyöhykkeen ja arktisen ilmaston erityistuntemuksen tuomiseen COSMOS-malliin.

Ilmatieteen laitos tuo hankkeeseen pienhiukkasosaamista

Ilmatieteen laitos osallistuu kansainvälisen COSMOS-ilmastomallin kehittämiseen ja koordinoi Suomen COSMOS-tutkimushankkeita.
Ilmatieteen laitoksen oma panos parantaa erityisesti pienhiukkasten, pilvien ja säteilynkulun kuvauksia. Globaaliin mallitukseen osallistuminen tuottaa myös tietoa ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointiin ja sopeutumistoimien suunnitteluun. Ilmatieteen laitoksen ja CSC:n supertietokoneilla ajetaan myös COSMOS-hankkeeseen liittyvää massiivista tuhannen vuoden mittaista ilmastomallisimulaatiota. Simulaatio kattaa koko kuluneen vuosituhannen ja ulottuu kahden sadan vuoden päähän tulevaisuuteen. Kokeen avulla voidaan arvioida mallien luotettavuutta simuloitaessa tulevaisuuden ilmastoa.
Olemassa olevat ilmastomallit poikkeavat toisistaan yksityiskohdiltaan, mutta yhteinen piirre niille on se, että ne lähes poikkeuksetta arvioivat maapallon keskilämpötilan nousevan tulevaisuudessa.

Lisätietoja:
Tutkimusprofessori Heikki Järvinen, puh. (09) 1929 4133, heikki.jarvinen@fmi.fi
Toimittajapalvelua myös Ilmatieteen laitoksen viestinnästä, puh. (09) 1929 2231,
040 503 5009

COSMOS: http://cosmos.enes.org

Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.