IPCC kokoontuu Valenciaan hyväksymään neljännen arviointiraportin viimeisen osuuden

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n neljännen ilmastonmuutosraportin viimeinen osa, ns. synteesiraportti, viimeistellään ja hyväksytään Valenciassa Espanjassa 12.11.–17.11.2007. Synteesiraportin tavoitteena on yhdessä aiemmin tänä vuonna valmistuneiden pääraporttien kanssa antaa tieteellinen perusta YK:n ilmastosopimusneuvotteluille.

Valenciassa viimeisteltävä synteesiraportti yhdistää olennaisimman tiedon aiemmin tänä vuonna julkaistuista IPCC:n neljännen arviointityön osaraporteista. Synteesiraportti yhdistää niiden tiedon tiiviiseen ja ymmärrettävään muotoon täyttämään erityisesti päättäjien tarpeita. Synteesiraportin tekstit käydään läpi Valencian kokouksessa IPCC:n periaatteiden mukaisesti. Kokoukseen odotetaan useiden YK-maiden edustajia.

Aiemmin tänä vuonna julkaistut IPCC-osaraportit käsittelivät ilmastonmuutoksen luonnontieteellistä perustaa (osa 1), vaikutuksia, sopeutumista ja haavoittuvuutta (osa 2) sekä ilmastonmuutoksen hillintää (osa 3). Ks. www.ymparisto.fi/IPCC.

Viestintä Valencian kokouksesta

Valencian kokous avataan maanantaina 12.11. klo 11.00 Suomen aikaa Valencian konferenssikeskuksessa. Lehdistö on tervetullut avajaisiin.
Raportin kansainvälinen lehdistötilaisuus, johon osallistuu myös YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon, pidetään lauantaina 17.11.2007 klo 12 Suomen aikaa. Ks. www.ipcc.ch/more_info_100407.htm
Ilmatieteen laitos tiedottaa synteesiraportista Suomen näkökulmasta lauantaina 17.11.

IPCC tukee ilmastopoliittista päätöksentekoa

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) on hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli, jonka ovat perustaneet Maailman ilmatieteen järjestö WMO ja YK:n ympäristöohjelma UNEP. Paneeli kokoaa ja arvioi ilmastonmuutosta, sen vaikutuksia sekä hillitsemis- ja sopeutumistoimia koskevaa tieteellistä tietämystä. IPCC:n tavoitteena on tuottaa tiedollinen perusta ilmastopolitiikkaa koskevia neuvotteluita ja kansallista ja kansainvälistä päätöksentekoa varten. YK:n ilmastosopimusneuvotteluiden seuraava kierros pidetään joulukuussa 2007 Indonesian Balilla. Kokouksen tärkein asia on, avataanko neuvottelut vuoden 2012 jälkeisestä kokonaisvaltaisesta, maailmanlaajuisesta sopimuksesta.

IPCC:n neljännen arviointiraportin kirjoittamiseen ja tarkistamiseen on osallistunut lähes 4 000 valtioiden ja tutkimuslaitosten edustajaa yli 130 maasta. Suomessa IPCC-työstä vastaa ympäristöministeriön asettama IPCC-työryhmä, joka kokoaa yhteen ministeriöiden edustajat ja alan tutkijat Suomessa.

IPCC ja Yhdysvaltain entinen varapresidentti Al Gore jakoivat tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon. Palkinto myönnettiin ilmastonmuutosta koskevan tiedon kokoamisesta ja levittämisestä. IPCC päättänee Valencian yleiskokouksessaan kohdentaa saamansa palkintorahat parantamaan tiedonvälitystä erityisesti kehitysmaissa, joissa ilmastonmuutosten haitallisten vaikutusten arvioidaan olevan suurimmat.


Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.