Itämeren ilmastoraportti varoittaa lämpenemisen vaikutuksista

Itämeren alueen tutkijat varoittavat ilmastonmuutoksesta ja siihen liittyvistä vaikutuksista tänään julkaistussa raportissa, Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin.

Tuore raportti kertoo, että Itämeren ympäristössä jo havaitut muutokset vastaavat pitkälti koko pallonpuoliskon pohjoisilla alueilla havaittuja muutoksia. Vuodesta 1861 alkaen lämpötila on noussut alueella keskimäärin noin yhdellä asteella. Lämpenemisen seurauksena jää ja lumi ovat vähentyneet erityisesti alueen eteläosissa viime vuosikymmeninä. Myös jokien talviaikainen virtaama Itämereen on lisääntynyt.
Raportin mukaan vuoden keskilämpötilan arvioidaan nousevan 3–5 astetta tämän vuosisadan aikana. Myös vuotuisen sademäärän odotetaan kasvavan etenkin alueen pohjoisosissa talviaikaan.

Lämpötilan nousu muuttaa Itämeren oloja
Ilmastonmuutos tulee merkittävästi vaikuttamaan Itämeren fysikaalisiin ja biogeokemiallisiin olosuhteisiin. Ilmastonmuutoksen selkeimmät vaikutukset tulevat ilmenemään Itämeren jääolojen leudontumisena, kesäkauden lämpötilan kohoamisena ja erityisesti suolaisuuden laskuna. Suolaisuuden väheneminen ja levälajiston muuttuminen vaikuttavat yhdessä kaikkeen Itämeren eliöstöön, muun muassa taloudellisesti tärkeisiin kalakantoihin. Kalalajisto saattaakin pohjoisilla alueilla muuttua nykyisestä.

Nämä muutokset yhdistettynä ravinnehuuhtouman kasvuun talvella tulevat merkittävästi vaikuttamaan Itämeren biogeokemiallisiin kiertoihin ja koko ekosysteemiin. Kesällä vaikutukset voivat näkyä muun muassa leväkukintojen lisääntymisenä. Lämpeneminen pidentäisi eri arvioiden mukaan kasvukautta Itämeren pohjoisosassa 20 - 50 päivää ja eteläosassa 30 - 90 päivää. Tällöin myös myrkylliset leväkukinnat voivat lisääntyä ja kevätkukinnat aikaistua. Levälajiston muuttuminen voi vaikuttaa koko ravintoverkkoon ja sen kautta myös muihin kasvi- ja eläinlajeihin. Ilmastonmuutoksen vaikutukset voivat kohdistua myös Itämeren hylkeisiin, etenkin jos jääpeite vähenee niin, että niiden lisääntymismahdollisuudet heikkenevät. Myös Itämeren alueella tällä hetkellä talvehtivat linnut saattavat siirtyä pohjoisemmaksi.

Itämeren alueen tulevaisuutta koskevat arvioit vaihtelevat suuresti riippuen tarkasteltavista suureista, vuodenajasta ja käytetyistä skenaarioista. Talvisaikaan lämpenemisen odotetaan olevan voimakkainta Itämeren alueen pohjois- ja itäosissa, kesällä taas alueen eteläosissa.

Lisätietoja:

http://www.baltex-research.eu/BACC/index.html
Helcomin uutinen aiheesta: http://www.helcom.fi/press_office/news_baltic/en_GB/BalticNews8225552/

Ilmatieteen laitos:
Raino Heino, puh. (09) 1929 4120, raino.heino@fmi.fi
Heikki Tuomenvirta, puh. (09) 1929 4122, heikki.tuomenvirta@fmi.fi
Merentutkimuslaitos: Jari Haapala, puh. (09) 613 6406, jari.haapala@fimr.fi
Suomen ympäristökeskus: Esko Kuusisto, puh. 040 831 9165, esko.kuusisto@ymparisto.fi
Turun yliopisto: Ilppo Vuorinen, puh. 040 556 0668, ilppo.vuorinen@utu.fi
Helsingin yliopisto: Jouni Räisänen, (09) 1915 0872 jouni.raisanen@helsinki.fi


Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.