Jääennusteet ja lumikartat Itämeren alueelle myös tulevina vuosina

Polar View on Euroopan Avaruusjärjestö ESAn rahoittama hanke, jonka tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa jäähän ja lumeen liittyviä palveluja polaarisille alueille, mukaan lukien myös Itämeri. Hankkeelle on nyt myönnetty kolmen vuoden jatkorahoitus. Tämä takaa tarkan erottelukyvyn jäänpaksuuskartat ja jääennusteet sekä lumen peittävyyskartat Itämeren ympäristössä myös jatkossa.

Polar Viev-hankkeessa on mukana yrityksiä ja tutkimuslaitoksia eri puolilta Eurooppaa ja Kanadasta. Polar View on samalla osa eurooppalaista GMES-ohjelmaa, jonka tavoitteena on mm. toteuttaa jäähän ja lumeen liittyviä palveluja polaarisille alueille, mukaan luettuna Itämeri. Polar View -hanke on saanut nyt kolmen vuoden jatkorahoituksen, minkä jälkeen palvelujen on määrä toimia ilman ESAn rahoitusta. Itämerelle luotu ensimmäiset jääennusteet GMES-ohjelma yhdistää eri satelliiteista saadut tiedot ja kehittää varta vasten uusia satelliitteja, jotta Euroopalla olisi oma ympäristöhavainnointijärjestelmä maailmanlaajuisten ja paikallisten ilmiöiden havaitsemiseen. Polar View -hankkeessa on etsitty ratkaisuja moniin erilaisiin käyttötarpeisiin. Itämerelle on saatu hankkeen turvin rakennettua operatiivisiksi ensimmäiset sekä lyhyen ajan että keskipitkän ajan jääennusteet. Jääennusteiden lisäksi on parannettu alueen jääpalvelua ja sen tietotuotteiden laatua toimittamalla mm. tarkan erottelukyvyn jään paksuuskarttoja. – Kolmen talven aikana olemme julkaisseet yhteensä 613 tarkan mittakaavan jäänpaksuuskarttaa ja jääennusteita 401 päivänä. Kuluvan talven jääennustepalvelu aloitetaan heti, kun jäitä on tarpeeksi Itämerellä, ryhmäpäällikkö Ari Seinä Ilmatieteen laitoksesta kertoo. Jatkorahoitus takaa myös sen, että myös Itämeren alue saa rahoituksen toiminnalleen kolmeksi seuraavaksi vuodeksi. Itämeren piirissä toimijoina ovat Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus ja SMHI. Ilmatieteen laitos julkaisee jääennusteita seuraavaksi 45 tunniksi kolmen tunnin aika-askelin. Ennustettavia on mm. jään liike ja nopeus, jään reuna, jään kokonaispeittävyys, tasaisen jään paksuus, ahtautuneen jään keskipaksuus ja peittävyys, ahtojäävallien paksuus ja jään puristavuus. Ennusteen hilakoko on noin kaksi kilometriä. Ennusteet ajetaan kerran päivässä ja julkaistiin aamuisin. Ennusteet toimitetaan suomalaisille ja ruotsalaisille jäänmurtajille ja ne julkaistaan myös operatiivisesti myös internetissä. SMHI puolestaan tekee kahden viikon mittaisen pitkän ennusteen kuuden kilometrin erottelukyvyllä ja vuorokauden aika-askelilla. Ilmatieteen laitos toimii projektissa myös Itämeren alueen johtajana (Node Manager). – Me vastaamme, että jäätuotteet eli tarkan erottelukyvyn jään paksuuskartta ja jääennusteet vastaavat käyttäjien vaatimuksia. Palvelut auttavat talvisen meriliikenteen sujumista Itämerellä ja vähentävät haveririskiä. Palvelujen käyttäjiltä saatu suora palaute on mahdollistanut tuotteiden jatkuvan kehittämisen ja parantamisen. Internet-hakujen määrä onkin kasvanut kolmessa vuodessa kymmenkertaiseksi, toteaa Ari Seinä Ilmatieteen laitoksesta. Itämerta ympäröiville maa-alueille tuotetaan jatkossakin lumikarttoja SYKEssä ja Ilmatieteen laitoksella GMES-ohjelman puitteissa Suomen ympäristökeskus ja Ilmatieteen laitos ovat tuottaneet lumipeitettä kuvaavia karttoja jo usean vuoden ajan. SYKEn lumikartat kertovat lumen peittämän alueen osuuden noin 5km x 5km kokoisille ruuduille; näitä karttoja lasketaan päivittäin aina kun pilvisyys sallii näkymän maanpinnalle. GMES-ohjelman puitteissa SYKE on laajentanut satelliittikuviin perustuvan lumikartoitusjärjestelmänsä koskemaan lähes koko Itämeren valuma-aluetta. Aikaisemmin lumikarttoja tuotettiin vain Suomen alueelle. SYKEssä kehitetyllä menetelmällä voidaan laskea lumen peittävyys myös metsissä, ja menetelmää voidaankin pitää tässä mielessä tarkkuutensa puolesta ainutlaatuisena maailmassa. Ilmatieteen laitoksen lumikartat perustuvat IL:ssa ja TKK:ssa kehitettyyn kaukokartoitusmenetelmään ja kertovat lumen syvyyden ja vesiarvon laajassa mittakaavassa koko Pohjoisen Euraasian alueelle. Näitä karttoja tuotetaan muutaman päivän välein ja ne ovat riippumattomia pilvisyydestä. Kartat ovat jo nyt ainutlaatuisia niiden tarkkuuden takia. Tulevaisuudessa kartat kattavat koko pohjoisen pallonpuoliskon lumialueet. Lumikarttoja käytetään muun muassa tulvaennusteiden parantamisessa. Hydrologisen käytön ja ilmastotutkimuksen ohessa karttoja hyödynnetään myös numeeristen sääennusteiden syöttötietona. Lisätietoja: Ilmatieteen laitos Ryhmäpäällikkö Ari Seinä, puh. (09) 1929 6440, ari.seina@fmi.fi Tutkimusprofessori Jouni Pulliainen, puh. 050-5895821, jouni.pulliainen@fmi.fi Suomen ympäristökeskus, SYKE Tutkimusinsinööri Sari Metsämäki, puh. 040-5343856, sari.metsamaki@ymparisto.fi SMHI Co-ordinator Oceanography & Marine Environment Bertil Håkansson, Tel. +46(0)317518960, Bertil.Hakansson@smhi.se Polar View: http://www.polarview.org Ilmatieteen laitoksen hankkeen tuotteet: http://polarview.fimr.fi Jäätilanne Itämerellä: http://www.ilmatieteenlaitos.fi/saa/meri_9.html Lumipeite satelliittikuvina: http://www.ymparisto.fi/lumipeite Lumensyvyys satelliittikuvina: http://snow.fmi.fi

Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.