Kansainväliset havaintoasiantuntijat koolla Helsingissä: Ympäristöhavainnoinnin merkitys korostuu luonnononnettomuuksissa

Helsingissä järjestetään kaksi kansainvälistä säähavaintoteknologiaan liittyvää kokousta 30. elokuuta - 8. syyskuuta. Päivien tavoitteena on kehittää säähavaintojärjestelmiä ja -teknologioita, jotka auttaisivat mm. Pakistanin tulvien kaltaisiin luonnononnettomuuksiin varautumisessa.


Säähavaintoja parantamalla voidaan säästää ihmishenkiä ja taloudellisia tappioita. Yksi kokouksen keskeisistä teemoista onkin keskustella entistä laajemman havaintoverkoston perustamisesta. Suunnitteilla olevan Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n WIGOS-ohjelman (WMO Integrated Global Observing System) tavoitteena on kerätä havaintoja myös meteorologialle läheisiltä aloilta, kuten hydrologiasta ja ilmanlaadusta. Meteorologisten laitosten ympärivuorokautinen toiminta mahdollistaisi näiden havaintojen entistä paremman hyödyntämisen esimerkiksi Pakistanin tulvien kaltaisissa tilanteissa. Havaintojen luotettavuus ja niiden hyödyntäminen ovat tyypillisiä haasteita kehitysmaissa. Suomen Ilmatieteen laitos on yksi suurimmista sääosaamisen viejistä kehitysmaihin. Ilmatieteen laitos on kehittänyt säähavaintoverkostoa viime aikoina mm. Perussa ja Vietnamissa.

Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n tavoitteena on huolehtia muun muassa siitä, että jäsenvaltioilla on parhaat tekniset ja materiaaliset mahdollisuudet hoitaa niiden viranomaisvelvoitteena oleva sääpalvelu ja siihen liittyvä varoitustoiminta.

Tavoitteen toteuttamiseksi WMO edistää säähavaintotietojen ja tuotteiden vapaata vaihtoa jäsenmaiden kesken. Yhtenäiset ja laadukkaat havainnot parantavat säätuotteita ja  -palveluita.  WMO:n alaisen CIMOn (Commission for Instruments and Methods of Observation) järjestämän kokouksen tavoitteena on edistää ja helpottaa havaintotoiminnan kansainvälistä standardointia ja havaintojen yhteensopivuutta. CIMO-kokousta edeltää kolmipäiväinen tieteellinen TECO-kokous (Technical Conference on Meteorological and Environmental Instruments of Observation).

Ympäristön havaintoasiantuntijoita koolla monesta maasta

– Suomen Ilmatieteen laitos on mukana kokousten järjestämisessä. CIMO ja TECO ovat keskeisiä areenoita, joilla tuotetaan ohjeistusta WMO:n jäsenmaiden käyttöön sää- ja ympäristöhavainnoinnin tulevaisuutta ajatellen, toteaa Mats Wiljander Ilmatieteen laitoksesta.

Kokoukseen osallistuu eri maiden ilmatieteen laitosten säähavainnointiin perehtyneiden ihmisten lisäksi tutkimuslaitosten ja kaupallisten yritysten edustajia.  Mukana on maanpintahavainnointiin, yläilmakehän ja kaukokartoituksen osaamista, jota siirretään kokouksen avulla myös kehittyviin maihin.

Kokousten ohella järjestetään kaupallinen Meteorex-messutapahtuma, jossa havaintolaitteiden valmistajat ja sääpalvelutuotteiden toimittajat esittelevät käyttäjille ilmakehän ja ympäristön havainnointiin soveltuvaa tarjontaa. Meteorex-messut pidetään 31.8.–2.9.

Molemmat kokoukset ja messut järjestetään Helsingin Wanhassa Satamassa. Kokouksen järjestäjinä toimii Maailman ilmatieteen järjestö WMO ja Ilmatieteen laitos.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Keijo Leminen, p. (09) 1929 5700, keijo.leminen@fmi.fi

Teco- ja Cimo-kokoukset:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/CIMO/cimo-teco-meteorex.html

METEOREX-messut: http://meteorex2010.fmi.fi

Ilmatieteen laitoksen tiedotteet ovat saatavilla myös RSS-syötteenä osoitteesta http://fmi.fi/rss.xml. Ilmatieteen laitoksen meteorologit Twitterissä: http://twitter.com/meteorologit Toimittajapalvelua myös Ilmatieteen laitoksen viestinnästä, puh. (09) 1929 2234

Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.