Merentutkimus uudistuu vuodenvaihteessa

Vuoden alusta tulevat voimaan merentutkimuksen uudelleenjärjestelyt. Merentutkimuslaitoksen toiminta siirtyy 1.1.2009 alkaen osaksi Suomen ympäristökeskusta ja Ilmatieteen laitosta. Itämeren tilaan ja sen muutoksiin, rehevöitymiseen, meriluonnon monimuotoisuuteen ja tulokaslajeihin liittyvästä tutkimuksesta vastaa jatkossa SYKEn merikeskus. Meriturvallisuuspalvelut siirtyvät osaksi Ilmatieteen laitoksen toimintaa.


Itämeren tilaan ja sen muutoksiin, rehevöitymiseen, meriluonnon monimuotoisuuteen ja tulokaslajeihin liittyvästä tutkimuksesta vastaa SYKEn merikeskus, jonne kootaan sekä SYKEn olemassa ollut että Merentutkimuslaitoksesta siirtyvä alan tutkimus. Merikeskus rakentuu kolmesta tutkimusohjelmasta: Meriympäristön tila, Meriekosysteemien toiminta sekä Meriekologia ja monimuotoisuus. Merentutkimusalus Aranda siirtyy SYKEn merikeskuksen hallintaan.

Merikeskukseen siirtyy MTL:stä vajaa 60 merentutkijaa ja SYKEn Itämeren suojelun tutkimusohjelmasta noin 30 tutkijaa, jolloin merikeskuksessa työskentelee vuoden alusta 90 merentutkijaa.

Ilmatieteen laitokseen siirtyy reilun 50 merentutkijan myötä meren fysikaalinen tutkimus ja seuranta. IL vastaa meriturvallisuuspalveluista, kuten jää- ja aallokkopalvelusta sekä meriveden korkeusseurannasta ja -ennusteista. Tutkimuksen tulosalueelle perustettavassa merentutkimuksen ohjelmassa on kolme ryhmää: Jäätutkimus ja -palvelu, Aallokko ja vedenkorkeus sekä Meren hydrodynamiikka. Ilmatieteen laitos vastaa myös Suomen Etelämanner-logistiikasta (FINNARP) sekä meriteknisistä palveluista. Nämä toiminnot on sijoitettu IL:n Havaintopalvelut-yksikköön.

Itämeriportaali uudistuu

Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö ja Ilmatieteen laitos jatkavat yhteistyössä Itämeriportaalin toimintaa. Palvelua uudistetaan kevään 2009 aikana. Portaali tarjoaa jatkossakin kattavasti ajankohtaista tietoa merestä, sen tilasta, merentutkimuksesta sekä alan hankkeista. Itämeriportaali on osoitteessa www.itameriportaali.fi.

Hyvä yhteistyö jatkuu SYKEn ja IL:n kesken

Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen pitkään jatkunut hyvä yhteistyö ulottuu nyt myös merelliseen toimintaan. "Yhteistyötä kehitetään jatkossakin ennakkoluulottomasti ja laajapohjaisesti. Näin varmistetaan Itämeren suojeluun ja turvallisuuteen liittyvään päätöksentekoon tarvittava korkeatasoinen tutkimustieto", toteavat SYKEn pääjohtaja Lea Kauppi ja Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas.

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Heikki Toivonen, Suomen ympäristökeskus puh. 040 740 1689 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hallintojohtaja Marko Viljanen, Ilmatieteen laitos, puh. 050 584 1790

Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.