Meristä kiinnostunut Jason-2-satelliitti laukaistiin onnistuneesti


Jason-2-satelliitti laukaistiin onnistuneesti radalleen 20. kesäkuuta kello 10.46 Suomen aikaa. Jason-2 on Euroopan sääsatelliittijärjestön EUMETSATin satelliitti. Ilmatieteen laitoksen hyödyntää sen tuottamia tietoja erityisesti ilmastonmuutostutkimuksessa.

Kaliforniasta, Vandenbergin tukikohdasta laukaistu Jason-2-satelliitti jatkaa vuonna 2001 laukaistun Jason-1:n tehtävää merenpinnan korkeuden mittaamisessa. Jason-satelliitit yhdessä aikaisemman Topex-Poseidonin kanssa muodostavat pitkäaikaisen mittaussarjan, joka on tärkeä erityisesti ilmastonmuutoksen seurannassa ja tutkimisessa.

Ilmatieteen laitos on Suomen edustaja EUMETSATissa ja mukana järjestön Jason-2-erillisohjelmassa. Uuden satelliitin tuottamia tietoja käyttävät Suomessa lähinnä Ilmatieteen laitos ilmastonmuutostutkimukseen ja Merentutkimuslaitos erilaisiin merisovelluksiin.

Meret tärkeitä ilmastonmuutoksen ymmärtämisessä
Vesi on yksi tärkeimmistä elementeistä myös sään ja ilmaston ymmärtämisessä, sillä yli 70 prosenttia maapallon pinta-alasta on vettä. Merimalleihin syötetyt merenpintaolosuhteiden muutokset voidaan yhdistää ilmakehä- ja ilmastomalleihin. Meri- ja ilmakehämallien yhdistäminen onkin yksi perusedellytys yli kahden viikon mittaisille sääennusteille ja niiden tarkentumiselle.

Jason-2:n pääinstrumentti on ns. altimetri, joka perustuu tutkajärjestelmään ja pystyy mittaamaan merenpinnan vaihteluita senttimetrien tarkkuudella koko maapallolla. Pitkän mittausaikasarjan perusteella on pystytty määrittelemään maapallon vuosittainen keskimerenpinnankorkeus ja sen vaihtelu. Tulosten perusteella meren keskipinnankorkeus on noussut vuoden 1993 jälkeen noin kolme millimetriä vuodessa. Nousu on kaksinkertainen edellisellä vuosisadalla tehtyihin poijumittauksiin verrattuna. Jason-2 jatkaa myös muita tärkeitä merentutkimukseen liittyviä mittauksia. Tiedot antavat uutta tietoa merivirroista, vuorovesi-ilmiöstä, merien kiertoliikkeestä, aalto-olosuhteista sekä erilaisista pyörteistä. Merentutkimuslaitos käyttää Jason tietoja mm. aaltoennusteiden tarkkuuden arviointiin Itämerellä.

Satelliitti tuo tietoa kaikilta jäättömiltä valtameriltä
Jason-2 on kolme metriä korkea, noin 500 kg painava satelliitti, jonka laskettu elinikä on viisi vuotta. Jason-2 lentää samalla radalla kuin Jason-1. Satelliitti lentää 1336 kilometrin korkeudessa 66 asteen inklinaatiokulmassa ekvaattoriin nähden, ja se kattaa kokonaan maapallon jäättömät merialueet.
Delta II -raketilla laukaistun Jason-2-satelliitin ovat toteuttaneet yhteistyössä Euroopan sääsatelliittijärjestö EUMETSAT, Ranskan avaruusjärjestö CNES, Yhdysvaltain avaruusjärjestö NASA sekä USA:n kansallinen meri- ja ilmakehähallinto NOAA.

Lisätietoja:
Ilmatieteen laitos, Pirkko Pylkkö, puh: (09)1929 3624 tai 050 3401328, pirkko.pylkko@fmi.fi,
EUMETSAT/Jason-2: http://www.eumetsat.int/Home/Main/What_We_Do/Satellites/Jason/index.htm

EUMETSAT (The European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) eli Euroopan sääsatelliittijärjestö on hallitustenvälinen organisaatio, joka ylläpitää 21 eurooppalaisen maan meteorologisia sääsatelliitteja. Sen jäsenmaita ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Luxemburg, Norja, Portugali, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Ranska, Ruotsi, Tanska ja Turkki. EUMETSAT on lisäksi allekirjoittanut yhteistyösopimukset Bulgarian, Islannin, Kroatian, Latvian, Liettuan, Puolan, Romanian, Tsekin tasavallan ja Unkarin kanssa. Ilmatieteen laitos edustaa Suomea EUMETSATissa.

Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.