Merkittävä tutkimusrahoitus avaruussään tutkimukseen

Ilmatieteen laitoksella työskentelevä Suomen Akatemian tutkijatohtori Minna Palmroth on saanut Euroopan tiedeneuvoston myöntämän erittäin kilpaillun tutkimusrahoituksen. Apuraha on tarkoitettu viisivuotiseen projektiin, ja sen kokonaisvolyymi on noin 700 000 euroa.

Elokuussa akatemiatutkijaksi nimitettävä Palmroth tutkii Maan lähiavaruutta ja sen dynamiikkaa sekä havaintojen pohjalta että käyttämällä avaruussäätä mallintavaa tietokonesimulaatiota.

Euroopan tiedeneuvoston Starting Grant –tutkimusrahoitus saatiin projektille, joka jakaantuu kahteen aiheeseen. Projektissa tutkitaan avaruusplasmojen välillä tapahtuvaa energiansiirtoa käyttäen sekä satelliitti- että maanpintahavaintoja. Aurinkotuulesta Maan lähiavaruuteen siirtyvä energia on käyttövoimana kaikille Maan plasmaympäristön avaruussääilmiöille, mm. revontulille. Tutkimus auttaa ilmiömaailman parempaan kvantitatiiviseen tuntemukseen ja on perustana parempien mallinnusmenetelmien kehitykselle.

Projektissa kehitetään myös uutta tietokonesimulaatiota, jolla avaruuden olosuhteita voidaan mallintaa entistä paremmin ja tarkemmin. Onnistuessaan uusi malli tuottaa entistä tarkemman kuvan avaruussäästä Maan lähialueilla, ja voi toimia perustana tulevaisuuden avaruussääennusteille. Tällä hetkellä mikään avaruussääsimulaatio ei mallinna avaruuden monimutkaista plasmaympäristöä riittävän tarkasti Maan lähialueilla, missä magneettiset myrskyt aiheuttavat pahinta tuhoa teknologisille systeemeille, esimerkiksi satelliiteille.

Euroopan tutkimusneuvosto eli European Research Council, ERC, tukee uraauurtavaa tutkimusta kaikilla tieteenaloilla rahoittamalla lupaavimpien huippututkijoiden työtä. Tänä vuonna ERC toteutti osana EU:n tutkimuksen seitsemättä puiteohjelmaa rahoitushaun itsenäisen tutkijanuran alkuvaiheessa oleville nuorille tutkijoille oman tutkimusryhmän perustamista varten. ERC:lle tehtiin yli 9000 hakemusta, joista vain noin 3 % hyväksyttiin; Suomeen saatiin seitsemän ERC-stipendiaattia. Jaettavan rahoituksen tekee erityisen merkittäväksi apurahan määrä ja pitkä kesto: stipendillä rahoitetaan nuoren tutkijan tutkimusryhmää Suomen oloihin nähden poikkeuksellisen pitkään, eli viiden vuoden ajan.

Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.