Metsäpalovaroitusten tarkkuus kehittyy

Ilmatieteen laitos on kehittänyt kesäkauden metsäpalovaroituspalvelussa käytettävää metsäpaloindeksiä. Kehitystyön myötä metsäpalovaroitusten alueellinen tarkkuus paranee.

Ilmatieteen laitos antaa metsäpalovaroitukset käyttäen apuna indeksiä, joka saadaan laskettua maanpinnan päällimmäisen kerroksen kosteusoloja kuvaavan mallin avulla. Mallin lähtötietoina käytetään mm. sademäärää ja ilman lämpötilaa.

Uusi alueellisesti tarkentunut metsäpaloindeksi on kuluvalla kaudella testikäytössä. Uuden metsäpaloindeksiversion paikallinen erotuskyky on yksi kilometri, mikä on sata kertaa aikaisempaa järjestelmää tarkempi. Tarkempi erotuskyky mahdollistaa indeksin kannalta tärkeän sadekertymätiedon hyödyntämisen säätutkasta saatavalla tarkkuudella. Uudessa järjestelmässä myös muut meteorologiset suureet pystytään ottamaan huomioon entistä tarkemmin.
Tarkempi erotuskyky on myös indeksin jatkokehittelyn kannalta olennaisen tärkeää. Sen avulla pystytään paremmin hyödyntämään tietoa paikallisista olosuhteista, kuten topografiasta, kasvillisuudesta sekä maaperän laadusta. Ilmatieteen laitos antaa ensimmäiset metsäpalovaroitukset yleensä toukokuun alkupuolella. Metsäpalovaroituskausi päättyy syyskuussa tai viimeistään lokakuun alussa.

Ilmatieteen laitos on kehittänyt järjestelmää eurooppalaisessa EU/PREVIEW -tutkimusohjelman alaisessa hankkeessa, jossa mukana ovat Ranskan ilmatieteen laitos, Meteo France, sekä yhteiseurooppalainen tutkimuskeskus Joint Research Centre. EU/PREVIEW -ohjelman (PREVention Information and Early Warning) tavoitteena on ollut kehittää menetelmiä ja tekniikoita erilaisten luonnononnettomuuksien ennaltaehkäisyyn, hallinnointiin ja jälkihoitoon. Tutkimusohjelman aihepiirit kattavat metsä- ja maastopalojen lisäksi tulvat, myrskyt, tulivuoren purkaukset, maanjäristykset, maanvyörymät sekä ihmisen aiheuttamat ympäristökatastrofit. Tutkimusohjelma käynnistyi keväällä 2005 ja se päättyy tämän vuoden lopussa.

Lisätietoja:
Tutkija Irene Suomi (metsäpalovaroitukset), puh. (09) 1929 4207, irene.suomi@fmi.fi
Kehittämispäällikkö Pertti Nurmi (EU/PREVIEW-tutkimushanke), puh. (09)1929 3610, pertti.nurmi@fmi.fi

Voimassa olevat metsäpalovaroitukset: http://www.ilmatieteenlaitos.fi/saa/varoituk.html
Preview-ohjelma: www.preview-risk.com

Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.