Otsonipäivä 16.9.: Ohut otsonikerros ja vähäinen pilvisyys siivittivät UV-indeksin kohoamista juhannuksen jälkeen

Otsonikato lisää auringon UV-säteilyä, sillä otsonikerroksen ohenemisen takia maanpinnalle pääsee aikaisempaa enemmän UV-säteilyä. Juhannuksen jälkeen alkanut vähäisen pilvisyyden jakso yhdessä normaalia ohuemman otsonikerroksen kanssa loivat otolliset olosuhteet voimakkaalle UV-säteilylle. Kesän aikana Ilmatieteen laitos varoitti voimakkaasta säteilystä 18 päivänä.

Vaikka otsonikerrosta tuhoavien aineiden pitoisuudet ovat alkaneet laskea, on otsonikato silti vielä laaja. Otsonikerroksen ohenemisen takia maanpinnalle pääsee aikaisempaa enemmän UV-säteilyä. 

Viime kesänä Ilmatieteen laitos mittasi korkeimmaksi UV-indeksin arvoksi 6,3. Lukema mitattiin Jokioisilla 10. heinäkuuta, jolloin otsonia oli kahdeksan prosenttia alle normaalin määrän. UV-indeksin arvo 0 tarkoittaa, ettei säteilyä ole lainkaan. Auringolta on syytä suojautua kun UV-indeksi ylittää arvon 3. Suojautumisraja eli UV-indeksin arvo 3 ylitettiin ensi kerran jo huhtikuun puolivälissä ja sen jälkeen yhteensä 107 päivänä, mikä vastaa hyvin tilastollista keskiarvoa. Rannikoilla ja isojen vesistöjen äärellä, missä pilvisyys on vähäisempää, luku on luonnollisesti suurempi. Kuluneella kesäkaudella Ilmatieteen laitoksen UV-palvelu varoitti voimakkaasta säteilystä eli UV-indeksin arvosta 6 yhteensä 18 päivänä.

–UV-indeksi arvo kuusi saavutettiin viime kesänä kolmenatoista päivänä. Tilastollisesti näin käy normaalisti vain seitsemänä päivänä kesässä, totesi vanhempi tutkija Tapani Koskela Ilmatieteen laitokselta. Voimakkaan UV-säteilyn jakson mahdollisti keskikesän korkealla oleva aurinko, vähäinen pilvisyys sekä normaalia ohuempi otsonikerros.

Etelä-Suomessa kesän ominaispiirre oli UV-säteilyn osalta suuri vaihtelevuus. – Esimerkiksi kesäkuun puolivälissä, jolloin aurinko on korkeimmillaan, mitattiin parina päivänä vuorokauden ylimmäksi UV-indeksin arvoksi vain 1 (heikko). Kaksi päivää myöhemmin arvo oli 5 (kohtalainen) ja tästä viikkoa myöhemmin eli 24.6. se oli 6 (voimakas), Koskela jatkaa huolestuneena.
Pohjois-Suomessa suojautumisraja 3 ylitettiin huhtikuun jälkipuoliskon ja elokuun lopun välillä yhteensä 75 päivänä. Luku on vain niukasti alhaisempi kuin Etelä-Suomessa. Sodankylässä tehtyjen mittausten mukaan UV-indeksin arvo oli enimmillään viisi mikä saavutettiin neljänä päivänä. Tämä vastaa hyvin tilastollista keskiarvoa.

Otsoniaukon laajeneminen hidastunut

YK:n kansainvälistä otsonipäivää vietetään vuosittain Montrealin pöytäkirjan vuosipäivänä 16.
syyskuuta. Otsonikerrosta tuhoavien aineiden pitoisuudet ovat sopimuksen ansiosta laskeneet
vähitellen.  Tästä huolimatta otsonikato on silti vielä laaja. Lähitulevaisuuden haastavimpia aiheita kansainvälisissä neuvotteluissa onkin löytää yhteisymmärrys siitä, kuinka globaaleja ympäristöongelmia parhaiten ratkottaisiin otsonikerroksen suojelemiseksi laaditun Montrealin pöytäkirjan ja kasvihuonekaasuja rajoittavan YK:n ilmastosopimuksen yhteistyönä.

Lisätietoja:

Kesän UV-mittaukset: Vanhempi tutkija Tapani Koskela, puh. 050 584 9054, tapani.koskela@fmi.fi
Otsoni: Ryhmäpäällikkö Johanna Tamminen, p. 040 737 8733, johanna.tamminen@fmi.fi

Ilmatieteen laitoksen tiedotteet ovat saatavilla myös RSS-syötteenä osoitteesta http://fmi.fi/rss.xml. Ilmatieteen laitoksen meteorologit Twitterissä: http://twitter.com/meteorologit

Toimittajapalvelua myös Ilmatieteen laitoksen viestinnästä, puh. (09) 1929 2230

Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.