Petteri Taalas palasi Ilmatieteen laitoksen pääjohtajaksi

Petteri Taalas on palannut kahden vuoden virkavapaaltaan Ilmatieteen laitoksen pääjohtajaksi.
Pääjohtaja Petteri Taalas toimi virkavapautensa aikana Maailman ilmatieteen järjestö WMO:n kehitys- ja alueyhteistyöstä vastaavana johtajana. Taalaksen vetämä osasto vastasi WMO:n yhteyksistä kansallisiin jäsenlaitoksiin, Euroopan komissioon sekä Maailmanpankkiin.

Ilmastonmuutoksen hinta voi tulla korkeaksi

Yhteiskuntien sääherkkyys ja ilmastonmuutos nousivat Taalaksen kahden Geneven-vuoden aikana keskeisiksi maailmanlaajuisiksi teemoiksi.
– Säästä johtuvien katastrofien kustannukset ovat kymmenkertaistuneet viimeisimpien 30 vuoden aikana, Petteri Taalas kertoo. – Pystymme nyt osoittamaan niiden vaikutukset maailmantalouteen, ja selvää on, että ilmastonmuutoksen hinnasta uhkaa tulla liian kova. Sen torjuminen on huomattavasti halvempaa, Taalas muistuttaa.

Sääosaaminen jakaantuu epätasaisesti

Sääosaaminen ei jakaannu Taalaksen mukaan suinkaan tasaisesti maailmalla. Vähintään puolet maailmasta näyttää hänen mukaansa kulkevan kehityssuuntaa, jossa yhteiskunnat eivät saa ilmakehäosaamisesta riittävää hyötyä irti ja osaaminen taantuu. Suuressa osassa Afrikkaa on maita, joissa ei tuoteta juuri mitään muuta sääpalvelua kuin lentosäätä.

– Tämä on meteorologiselle yhteisölle myös markkinointi- ja myyntihaaste. Päätöksentekijöille pitää osata kertoa, mitkä ovat sääpalveluiden taloudelliset hyödyt ja mahdollisuudet tukea yhteiskuntaa ja lisätä sen turvallisuutta.

Suomalainen osaaminen tunnetaan

Suomalaisen sääosaamisen profiili maailmalla on Taalaksen mukaan kansainvälisesti mitattuna korkea. Suomi on yksi kärkitoimijoista, ja niin Ilmatieteen laitos kuin laitetoimittaja Vaisalakin tunnetaan hyvin.

– Maan koko huomioiden Suomen voidaan sanoa olevan yksi alan suurvalloista. Ilmatieteen laitos on viimeisimpien 20 vuoden aikana toiminut melkein puolessa WMO:n jäsenmaista erilaisten meteorologista infrastruktuuria kehittävien hankkeiden toteuttajana. Suomi on tehnyt paljon asioita ensimmäisten maiden joukossa, kuten kehittänyt kaupallisia sääpalveluja, Taalas kuvaa.
Suomalaisten etuina Taalas näkee hyvän johtamiskulttuurin, tuloksellisuuden ja tulosten mitattavuuden.

– Suomalainen rationaalinen tapa toimia on aika ainutlaatuista maailmassa; se voisi olla laajemminkin vientituote. Myös panostus tieteeseen ja uuteen teknologiaan on erityisesti suomalainen erityispiirre.

Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.