Portaalista työkaluja ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Ilmastonmuutoksen huomioonottamiseen kunta- ja aluetason suunnittelussa ja päätöksenteossa on lähivuosina saatavilla työkaluja. Rakenteilla olevan ilmastonmuutosportaalin kautta voidaan tarkastella ilmastonmuutoksen vaikutuksia paikallisella tasolla ja löytää keinoja päätöksenteon ja suunnittelun tueksi. Portaali kokoaa samalla hajallaan olevaa ilmastonmuutostietoa yhtenäiseen muotoon.

Ilmastonmuutos vaikuttaa ja on otettava huomioon paikallisella tasolla. Muiden muassa liikennesuunnittelu, kaavoitus ja muu yhdyskuntasuunnittelu ovat esimerkkejä toimialoista, joilla pitää pystyä reagoimaan muuttuvan ilmaston tuomiin haasteisiin.

Ilmatieteen laitoksen (IL) koordinoimassa EU-hankkeessa rakennetaan helppokäyttöinen ja yleistajuinen www-palvelu, joka auttaa Suomen kuntia ja alueita kestävän kehityksen velvoitteiden saavuttamisessa. Portaalin avulla voi tarkastella ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia alueittain ja hyödyntää tietoa sopeutumis- ja hillintävaihtoehtojen punnitsemisessa. Portaalin kehittämiseen ja testaamiseen osallistuvat useat kuntatoimijoiden edustajat. Näin varmistetaan, että portaalista tulee konkreettinen ja käyttäjälähtöinen työkalu erityisesti kunta- ja aluetason toimijoille.

Portaalin avulla on myös mahdollista saada kokonaiskuva ilmastonmuutoksesta ja sen tilanteesta. Eri toimijoiden tuottama tieto kootaan keskenään yhteensopivaksi, rinnakkain tarkasteltavaksi ja vertailukelpoiseksi tiedoksi. Portaalin rakentavat yhteistyössä IL, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Teknillisen korkeakoulun Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (TKK/YTK). Jatkossa portaaliin pyritään saamaan myös muiden toimijoiden tuottamia työkaluja ja tietoa.

Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi toteutettava portaali soveltuu myös yleisen ilmastonmuutostietoisuuden lisäämiseen. Koulut ja oppilaitokset voivat hyödyntää ilmastonmuutosportaalia opetusmateriaalinaan.

Portaalin eri verkkotyökalut valaisevat ilmastonmuutoksen eri näkökohtia:
• E-oppimistyökalu selittää ilmastonmuutoksen taustaa ja mekanismeja.
• Skenaario-osuus kuvaa nykyistä ja tulevaa ilmastoa alue- ja kuntatasolla.
• Vaikutusosio kuvaa ilmastonmuutoksen ympäristövaikutuksia.
• Kuntasuunnittelun apuri on paikallistason toimijoiden sopeutumis- ja hillintätoimia tukeva kuntatason työkalu.

Ensimmäiset osuudet portaalista julkaistaan vuonna 2011. Hanke saa rahoitusta EU:n Life+-ohjelman viestintäosuudesta vuosina 2009–2011.

Lisätietoja: projektipäällikkö, tutkija Juha A. Karhu, Ilmatieteen laitos, JuhaA.Karhu@fmi.fi, puh. +358 9 1929 4175, gsm: +358 50 359 2183

www.fmi.fi/cccrp

Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Tilaa