Säähavainto-osaajat kokoontuvat Helsinkiin syksyllä

Helsingissä järjestetään kaksi kansainvälistä säähavaintoteknologiaan liittyvää kokousta 30. elokuuta - 8. syyskuuta. Päivien tavoitteena on kehittää säähavaintomenetelmiä ja -teknologioita.

Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n tavoitteena on huolehtia muun muassa siitä, että jäsenvaltioilla on parhaat tekniset ja materiaaliset mahdollisuudet hoitaa niiden viranomaisvelvoitteena oleva sääpalvelu ja siihen liittyvä varoitustoiminta. Tavoitteen toteuttamiseksi WMO edistää säähavaintotietojen ja tuotteiden vapaata vaihtoa jäsenmaiden kesken. Yhtenäiset havainnot parantavat säätuotteita ja -palveluita. WMO:n alaisen CIMOn (Commission for Instruments and Methods of Observation) järjestämän kokouksen tavoitteena on edistää ja helpottaa havaintotoiminnan kansainvälistä standardointia ja havaintojen yhteensopivuutta. CIMO-kokousta edeltää kolmipäiväinen tieteellinen TECO-kokous (Technical Conference on Meteorological and Environmental Instruments of Observation). Ympäristön havainnointi nousi esiin tulivuorenpurkauksen myötä TECO-kokouksessa käsitellään mm. Islannin tulivuorenpurkauksessakin tärkeäksi teemaksi noussutta ympäristöhavainnointia. Kokoukseen osallistuu eri maiden ilmatieteen laitosten säähavainnointiin perehtyneiden ihmisten lisäksi tutkimuslaitosten ja kaupallisten yritysten edustajia. Mukana on maanpintahavainnointiin, yläilmakehän ja kaukokartoituksen osaamista, jota siirretään kokouksen avulla myös kehittyviin maihin. – Suomen Ilmatieteen laitos on mukana kokousten järjestämisessä. CIMO ja TECO ovat keskeisiä areenoita, joilla tuotetaan ohjeistusta WMO:n jäsenmaiden käyttöön sää- ja ympäristöhavainnoinnin tulevaisuutta ajatellen, toteaa Jani Poutiainen Ilmatieteen laitoksesta. Kokousten ohella järjestetään kaupallinen Meteorex-messutapahtuma, jossa havaintolaitteiden valmistajat ja sääpalvelutuotteiden toimittajat esittelevät käyttäjille ilmakehän ja ympäristön havainnointiin soveltuvaa tarjontaa. Meteorex-messut pidetään 31.8.–2.9. Molemmat kokoukset ja messut järjestetään Helsingin Wanhassa Satamassa. Kokouksen järjestäjinä toimii Maailman ilmatieteen järjestö WMO ja Ilmatieteen laitos. Lisätietoja: Ryhmäpäällikkö Jani Poutiainen, p. (09) 1929 4140, jani.poutiainen@fmi.fi Teco- ja Cimo-kokoukset: http://www.wmo.int/pages/prog/www/CIMO/cimo-teco-meteorex.html METEOREX-messut: http://meteorex2010.fmi.fi

Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Tilaa