Sodankylässä tehty säähavaintoja sata vuotta

Sodankylässä aloitettiin jatkuvat säännölliset lämpötilamittaukset sata vuotta sitten. Kyseessä on yksi pisimmistä ja täsmällisistä aikasarjoista, joita on saatavissa maapallon pohjoisilta alueilta.

Vuosikeskilämpötilat ovat nousseet parin viimeisen vuosikymmenen aikana selvästi. Erityisesti 2000-luku on ollut Sodankylässä lämmin. Viidentoista lämpimimmän vuoden joukosta löytyy peräti viisi vuotta tämän vuosituhannen puolelta.

Lapin ilmatieteellinen tutkimuspaikka on ainoa riittävän pohjoisessa sijaitseva ja hyvin varustettu mittaus- ja havaintopaikka. Tämä tekee Lapin ilmatieteellisessä tutkimuskeskuksesta ainutlaatuisen koko maailmassa. Alueelta kerättävä tieto on koko maapallon ilmaston ja ilmakehän kannalta keskeistä. Pitkät aikasarjat tekevät aineistosta vielä arvokkaampia.

Lapin ilmatieteellisen tutkimuskeskuksen toiminta on jatkuvasti laajentunut ja monipuolistunut. Lapin ilmatieteellisellä tutkimuskeskuksella on pohjoisen sijaintinsa vuoksi erityisasema suomalaisessa kylmän ilmanalan havaintotoiminnassa ja tutkimuksessa: maailmanlaajuiset ympäristöongelmat ilmastonmuutos ja otsonikato tuntuvat selkeimmin juuri Pohjois-Suomessa.

Tutkimuskeskus yhdessä Sammaltunturin laella sijaitsevan taustailmanlaadun mittausaseman kanssa muodostavat Pallas-Sodankylä GAW-aseman. Ilmatieteen laitos tekee tarkkoja hiilidioksidipitoisuushavaintoja Pallaksella osana Pallas-Sodankylän Global Atmosphere Watch-aseman ilmakehän seurantaa. Hiilidioksidipitoisuuksien kasvu näkyy myös Pallaksella tehtävissä mittauksissa.

Keskuksessa toimii myös useita ilmakehää tutkivia napasatelliitteja tukeva satelliittidatakeskus. Datakeskuksessa otetaan vastaan tällä hetkellä aineistoja kolmesta eri satelliitista. Tulevaisuudessa Ilmatieteen laitos on mukana myös NASAn, ESAn ja Eumetsatin yhteisessä Molniya-hankkeessa.

Juhlaseminaari tiistaina 7. lokakuuta
Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus järjestää seminaarin juhlistaakseen sata vuotta täyttävää Sodankylän säähavaintoaikasarjaa. Tämä on eräs pisimpiä jatkuvia ja laadultaan homogeenisia aikasarjoja pohjoiskalotin alueella. Tilaisuus järjestetään 7. lokakuuta Sodankylän Tähtelän Polaria-talossa klo 9.00. Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita kuuntelemaan luentoja.

Ohjelma tiistaina 7.10.

9.00
Tilaisuuden avaus
Lapin ilmatieteellisen tutkimuskeskuksen johtaja Prof. Jouni Pulliainen

9.05 Pääjohtaja prof. Petteri Taalas, IL
Ilmaston muutos ; uhka ja mahdollisuus

9.30 Prof. Markku Rummukainen, SMHI
Meilläkin muuttuu - alueellinen ilmastonmuutos aikasarjojen ja mallien valossa

9.50 Prof. John Moore, Arktinen keskus,
Sea level rise over the last 2000 years and prospects for Finland

10.10 Tri Heikki Tuomenvirta, IL
Miten Sodankylän aikasarjoja käytetään tutkimuksessa

10.30 Kahvitauko

11.50 Prof. Timo Vesala, HY
Kasvihuonekaasut ja biosfäärivuorovaikutukset

11.10 Prof. Risto Hillamo, IL
Ilmakehän aerosolihiukkaset - monimutkainen ilmastonmuutostekijä

11.30 Dr. William Lahoz, NILU
Data assimilation: adding value to weather and climate models

11.50-13.20 Lounas ja kierrätys tiloissa

13.20 Johtava hydrologi Bertel Vehviläinen, SYKE
Ilmastonmuutoksen vaikutus Suomen vesivaroihin ja tulviin

13.40 Prof. Erkki Kyrölä, IL
Pelastuuko otsonikerros?

14.00 Prof. Jouni Pulliainen, IL
Maanpinnalta ja avaruudesta: Lapin ilmatieteelisen tutkimuskeskuksen uudet projektit

14.30 Kahvitauko

14.50 Prof. Tauno Turunen,SGO
Sodankylän observatoriotoiminta: 100 vuotta kumppanuutta ; 60 vuotta naapuruutta

15.10 M.SC Juha Vierinen
Korrelaatiosta aurinkopilkku indeksin ja kalottialueen maanpintalämpötilan välillä

15.20 Tri Rigel Kivi, IL
Ilmakehän palloluotaukset Sodankylässä

15.30 Prof. Esko Kyrö, IL
Maailman ilmatieteen järjestön GRUAN-verkosto, uusi haaste Sodankylän luotaustoiminnalle

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Jouni Pulliainen, puh. 050 589 5821, jouni.pulliainen@fmi.fi
Tutkimusprofessori Esko Kyrö, puh. (016) 619 612, esko.kyro@fmi.fi


Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.