Suomen ilmanlaadun kehittyminen ja tarkistetut mittaustiedot ensi kertaa saatavilla ilmanlaatuportaalista

Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomen ilmanlaatu pysytteli vuonna 2008 pääosan ajasta hyvänä tai tyydyttävänä kansallisen ilmanlaadun indeksin perusteella arvioituna. Myös ilmanlaadun kehittyminen 1980-luvulta lähtien nykypäivään on nyt nähtävillä ilmanlaatuportaalissa, www.ilmanlaatu.fi.

Ilmatieteen laitoksen mukaan valtaosalla mittausasemia ilmanlaatu oli huono vain muutaman kymmenen tunnin aikana. Yleisin ilmanlaadun huononemisen syy oli keväinen katupöly. Eniten huonon ilmanlaadun tunteja kertyi Helsingin keskustassa liikenteen vaikutuksesta ja Kaskisissa selluteollisuuden hajupäästöjen vuoksi. Kaskisen sellutehdas suljettiin 13.3.2009. Merkittäviä kaukokulkeutumis-episodeja ei tapahtunut vuoden aikana, sillä esimerkiksi Venäjän laajojen metsäpalojen savut eivät kulkeutuneet maahamme. Ilmansaasteet voivat vaikuttaa erityisesti herkkiin väestöryhmiin, jollaisia ovat mm. hengityselin- ja sydänsairauksista kärsivät. Ilmansaasteiden terveysvaikutuksia voidaan arvioida määrällisesti käyttämällä ilmanlaadun havaintoja ja arvioita eri yhdisteiden terveysvaikutuksista. Esimerkiksi tänä vuonna julkaistussa Euroopan Ympäristökeskuksen (EEA) tuoreessa raportissa esitetään, että ilmakehän pienhiukkaset lyhentävät arviolta lähes puolen miljoonan (489 000) eurooppalaisen elinikää keskimäärin kymmenellä vuodella. Suomen osalta vastaava luku on 2 600 ennenaikaista kuolemantapausta vuodessa. Ilmanlaadun mittaustiedot ja niiden kehittyminen yhdestä osoitteesta Ilmanlaatutiedon avoin saatavuus on tärkeä periaate EU:ssa. Suomen yli sadan ilmanlaadun tarkkailupisteen mittaustuloksia voi seurata tunneittain ilmanlaatuportaalissa. Portaalista on nyt vapaasti saatavilla myös eri paikkakunnilla mitattujen ilmansaastepitoisuuksien tunnittaiset aikasarjat koko Suomen ilmanlaadun seurannan ajalta. – Varhaisimmat tiedot ovat 1980-luvun puolivälistä, jolloin myös kuntien tekemien ilmanlaatumittausten tuloksia alettiin järjestelmällisesti koota Ilmatieteen laitoksen ylläpitämään tietorekisteriin. Näitä tarkistettuja mittaustuloksia voi joko katsella portaalissa tai ladata tiedostoina omalle tietokoneelleen. Niiden avulla voi kuka tahansa tarkastella esimerkiksi oman kotipaikkakuntansa ilmanlaatua ja sen kehittymistä eri vuosina, erikoistutkija Pia Anttila toteaa. Lisätietoja: Erikoistutkija Pia Anttila, puh. (09) 1929 5410, pia.anttila@fmi.fi Tutkimusprofessori Jaakko Kukkonen, puh. 050 520 2684, jaakko.kukkonen@fmi.fi Ilmanlaatuportaalin mittaustiedot: www.ilmanlaatu.fi/tarkistetut_tulokset/

Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.