Tropomi-hanke kartoittaa päästöjen jakautumista maapallolla

Ilmastonmuutoksen etenemisen tarkkailu on keskeisessä roolissa uudessa satelliittihankkeessa, jossa kehitetään menetelmiä Hollannin ja Euroopan avaruusjärjestön uuteen TROPOMI-mittalaitteeseen.

TROPOMIn mittauskohteina ovat erityisesti alailmakehän ilmanlaatuun ja ilmastonmuutokseen vaikuttavat kaasut. Tiedot antavat tarkan kuvan metaanin, alailmakehän otsonin, typpidioksidin, hiilimonoksidin ja aerosolien jakautumista maapallolla. Mittaukset perustuvat siihen, miten auringonvalo absorboituu eri tavalla ilmakehän eri kaasuista. Mittausten pohjalta voidaan päätellä, mitä aineita ilmakehässä on ja millaisina pitoisuuksina. Tropomi on jatkoa NASAn EOS-Aura -satelliitin mukana kulkevalle OMI-mittalaitteen keräämälle tiedolle. OMI-mittalaite on seurannut ilmakehän kemiallista koostumusta vuodesta 2004 lähtien. Myös TROPOMIn tuottamien tietojen avulla voidaan tarkkailla ilmansaasteita maapallolla tarkasti. – Tilanteesta saadaan päivittäin maailmanlaajuinen kuva ilmakehän kaasujen ja aerosolien pitoisuuksista. Juuri tällaiset pitkät ja katkeamattomat aikasarjat ovat korvaamattomia arvioitaessa ilmastonmuutoksen etenemistä, ryhmäpäällikkö Johanna Tamminen Ilmatieteen laitoksesta toteaa. TROPOMI on hollantilaisvetoinen satelliittihanke, jossa on mukana myös Euroopan avaruusjärjestö ESA. Laite on tarkoitus laukaista avaruuteen vuonna 2014. Ilmatieteen laitos on mukana hankkeen tieteellisessä työssä, jossa tehdään algoritmikehitystä otsonin, aerosolien ja ultraviolettisäteilyn osalta. TROPOMI-hanketta rahoittaa Suomessa liikenne- ja viestintäministeriö ja Tekes. Metaanin vapautuminen arktisilta alueilta yksi tutkimuskohde Hankkeessa tutkitaan ilmakehän säteilypakotteeseen vaikuttavia ajallisesti ja paikallisesti vaihtelevia päästöjä. Metaanin vapautuminen arktisilta alueilta on yksi tärkeä tutkimuskohde. Ilmatieteen laitos on kiinnostunut erityisesti metaanista, joka on hiilidioksidin jälkeen merkittävin kasvihuonekaasu johon ihmistoiminta vaikuttaa. Metaanilla on sekä luonnollisia että ihmisen toiminnasta johtuvia päästöjä. Toisaalta ihmisten toiminta voi vaikuttaa myös luonnollisiin päästöihin. TROPOMIn avulla voidaan seurata ikirouta-alueilta vapautuvan metaanin määrää. Ilmastonmuutoksesta johtuva maapallon lämpötilan nousu voi käynnistää prosesseja, joiden takia ikirouta-alueilta vapautuisi suuria määriä metaania ilmakehään. Tämä kiihdyttäisi ilmaston lämpenemistä edelleen. Metaanin pääasiallinen nielu ilmakehässä on kemiallinen reaktio OH-radikaalin (hydroksyyli) kanssa. Hiilimonoksidin, OH radikaalin, metaanin ja otsonin pitoisuudet riippuvat epälineaarisesti toisistaan. Hyödyntämällä TROPOMIn laadukasta mittaustietoa globaalissa kemia-kuljetusmallissa, voidaan tuottaa tietoa metaanin lähteistä ja niiden muutoksista ajallisesti ja paikallisesti. Lisätietoja: Ryhmäpäällikkö Johanna Tamminen, puh. (09) 1929 4665, johanna.tamminen@fmi.fi Metaani-asiat: Leif Backman, puh. (09) 1929 4179, leif.backman@fmi.fi

Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.