Tuija Pulkkinen valittu EGUn presidentiksi

Ilmatieteen laitoksen yksikönpäällikkö Tuija Pulkkinen on valittu Euroopan Geotieteiden Unionin (EGU) presidentiksi 2008 - 2011 väliselle ajalle. Tuija Pulkkinen otti tehtävän vastaan huhtikuun puolessa välissä pidetyssä EGUn yleiskokouksessa.

Ilmatieteen laitoksen Tuija Pulkkinen valittiin Euroopan Geotieteiden Unionin presidentiksi viime syksynä järjestetyssä jäsenäänestyksessä. Pulkkinen on EGUn ensimmäinen suomalainen presidentti. Viimeiset neljä vuotta Tuija Pulkkinen on toiminut EGUn aurinkokunnan tutkimuksen jaoston presidenttinä ja siinä ominaisuudessa myös järjestön neuvoston jäsenenä.

– Uusi tehtävä on haastava, sillä geotieteiden merkitys yhteiskunnassa kasvaa koko ajan. EGUn piirissä tehtävä tieteellinen työ voi vaikuttaa positiivisesti moniin päivänpolttaviin kysymyksiin, joita ovat mm. energiaratkaisut tai ilmastonmuutoksen vaikutukset. Haasteena on tuoda tieto riittävän ymmärrettävässä muodossa myös tiedeyhteisön ulkopuolelle. Onkin erittäin mielenkiintoista päästä näkemään läheltä eri tieteenaloja ja vaikuttamaan niiden kehitykseen, Tuija Pulkkinen toteaa.

Geotieteillä suuri merkitys yhteiskunnalle
Euroopan Geotieteiden Unioni on tieteellinen järjestö, jonka toiminta kattaa laajasti eri geotieteiden kirjon maaperän geologiasta ilmakehä- ja avaruustieteisiin. EGU julkaisee alan tärkeimpiä tieteellisiä lehtiä, kokoaa yhteen eri alojen edustajat vuosittaiseen yleiskokoukseen sekä tiedottaa alan tapahtumista ja tutkimustuloksista. Unionin toimintaa johtaa neuvosto, johon kuuluvat kaikki 21 jaoston presidenttiä. Unionin vuosittain järjestettävä yleiskokous kerää noin 8000 osallistujaa eri puolilta maailmaa. Unionin presidentin tehtävänä on johtaa järjestön toimintaa, toimia neuvoston puheenjohtajana sekä edistää järjestön näkyvyyttä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Hollantilainen Gerald Ganssen on toiminut EGUn presidenttinä viimeiset neljä vuotta.

EGUn vuosittainen yleiskokous pidettiin huhtikuun puolivälissä Wienissä. Kokouksen teemana oli ”Geosciences is a responsibility”, millä korostetaan geotieteiden suurta merkitystä yhteiskunnalle esimerkiksi ilmastonmuutoksen eri vaikutusten, luonnonvarojen kartoittamisen tai energiaratkaisujen osalta. Vuosikokouksen erityisteemoja käsiteltiin ”Great debates” -istunnoissa, joissa paneelit keskustelevat energiaratkaisuista ja mahdollisuuksista hiilidioksidin varastointiin maaperässä sekä malminlouhinnan ympäristövaikutuksista.


Tuija Pulkkinen vetää Ilmatieteen laitoksen Uudet havaintomenetelmät -tutkimusyksikköä. Yksikkö käyttää monipuolisia kaukokartoitusmittauksia Maan pinnan, ilmakehän ja avaruussään tutkimuksessa sekä kehittää tutka- ja avaruusteknologiaa. Tutkimusaineistona ovat mm. satelliittien, tutkien, planeettaluotainten ja otsoniluotausten mittaukset.

Lisätietoja:
Tuija Pulkkinen, puh. (09) 1929 4654, tuija.pulkkinen@fmi.fi


Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.