Uusi ukkoskirja kertoo kaiken oleellisen ukkosesta

Ilmatieteen laitoksen tutkijoiden kirjoittama ja Ursan kustantama kirja Ukkosta ilmassa kertoo yleistajuisesti ja ymmärrettävästi kaiken oleellisen ukkosesta. Viime vuosien vaisuista ukkoskausista huolimatta ukkosen vaaroilta tulee osata suojautua.

– Tällä hetkellä meneillään on jo viides peräkkäinen heikkojen ukkosten vuosi. Kuluva kesäkin näyttää jäävän vaisuksi ukkosten osalta, Ilmatieteen laitoksen tutkimuspäällikkö Tapio Tuomi toteaa. Vuosina 2005-2008 Suomen kokonaissalamamäärä oli vain noin puolet keskiarvosta. Keskimäärin ukkospäiviä on vuodessa 10,7. Suomessa esiintyvät ukkoset pystytään rekisteröimään nykyään lähes salaman tarkkuudella. Salamanpaikantimien tuoman tiedon lisäksi tieto salamoiden ominaisuuksista ja ukkospilvien kehittymisestä on parantunut jatkuvasti. Näin ukkosen vaaroihin voidaan varautua entistä paremmin. – Ukkonen on Suomessa kuitenkin suhteellisen harvinainen ilmiö verrattuna moniin muihin maihin, mutta se on silti Suomessa esiintyvistä sääilmiöistä tilastojen valossa vaarallisin. Siksi ukkospilven ja salamoiden käyttäytymisen ymmärtäminen on tärkeää ukkoseen varauduttaessa ja rajuilman iskiessä, toteaa toinen kirjan kirjoittajista, Ilmatieteen laitoksen tutkimuspäällikkö Tapio Tuomi. Ukkosten ennustaminen on hankalaa, sillä vaikka edellytykset ukkosten synnylle nähdään numeerisista sääennusteista, ei niitä voida tarkasti ennustaa. Ukkospilven lähihetken kehitystä voi seurata säätutka- ja salamanpaikannustiedoista, mutta ukkonen on kuitenkin ajallisesti ja paikallisesti niin rajoittunut ilmiö, että sen tarkka ajallinen ja paikallinen ennustaminen on hankalaa. Ilmatieteen laitoksen tutkijat ovat koonneet Ursan kustantamaan Ukkosta ilmassa -kirjaan kattavan paketin uusimmasta ukkostiedosta ja antavat myös ohjeita suojautumista varten. Lisätietoja: Ilmatieteen laitos, tutkija Antti Mäkelä, puh. (09) 1929 4166, antti.makela@fmi.fi Ursa, kustantaja Markku Sarimaa, puh. (09) 6840 4060 Toinen kirjan kirjoittajista, tutkimuspäällikkö Tapio Tuomi, jää eläkkeelle. http://www.ilmatieteenlaitos.fi/tutkimus_ilmakeha/ilmakeha_2.html Toimittajat voivat tilata arvostelukappaleita Tähtitieteellisestä yhdistyksestä Ursasta: kirjat@ursa.fi Kirjaa voi ostaa Tähtitieteellisestä yhdistyksestä Ursasta: http://www.ursa.fi/kirjakauppa/

Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.