Väitös kehittää ilmanlaadun kalibrointilaboratorion toimintaa

Ilmatieteen laitoksen tutkija Jari Waldén väittelee 12. kesäkuuta. Väitöskirja tarkentaa Ilmatieteen laitoksen kalibrointilaboratorion toimintaa ilmanlaadun kannalta keskeisimpien kaasumaisten epäpuhtauksien osalta.

Väitöstyössä kehitettiin pääasiassa ilmanlaadun mittauksia palveleva kalibrointilaboratorio, joka täyttää kansallisen ilmanlaadun vertailulaboratorion ja kansallisen mittanormaalilaboratorion tehtävät kaasumaisten yhdisteiden osalta. Väitöstyö on monografia, jossa kuvataan laboratorion kalibrointimenetelmät, mittausten jäljitettävyysketju perussuureisiin, mittaustulosten epävarmuusbudjetti, avainvertailuprojektien tulokset sekä eri kalibrointimenetelmien väliset riippuvuudet. Väitöstyössä keskitytään kuvaamaan laboratorion metrologinen järjestelmä ilmanlaadun kannalta keskeisimpien kaasumaisten epäpuhtauksien hiilimonoksidin (CO), typpimonoksidin (NO), typpidioksidin (NO2), rikkidioksidin (SO2) ja otsonin (O3) osalta. Kalibrointilaboratorio varmistaa EU:n ilmanlaadun mittauksille asetetut laatuvaatimukset ja vastaa ilmanlaatumittausten jäljitettävyydestä Suomen osalta. Kalibrointilaboratorion laatujärjestelmä on akkreditoitu kansainvälisen laatustandardin mukaisesti. Laboratorio on osallistunut menestyksellisesti maailmanlaajuisesti korkeatasoisiin avainvertailuihin. Vertailumittaustulosten perusteella on laboratorion kalibrointi- ja mittauskyky avoimesti nähtävillä Kansainvälisen Painojen ja Mittojen toimiston (International Bureau of Weights and Measures, BIPM) verkkosivuilla (www.bipm.org). Laboratorio on kehittynyt kansainvälisesti tunnustetuksi kalibrointilaboratorioksi, jonka kalibrointitodistukset ovat maailmanlaajuisesti hyväksyttävä Kansainvälisen Painojen ja Mittojen Komitean laatiman ekvivalenssisopimuksen (Mutual Recognition Arrangement, CIPM MRA) perusteella. Laboratorio on jo pystynyt hyödyntämään ekvivalenssisopimuksen keskeistä periaatetta ”kerran mitattu – kaikkialla hyväksytty” Uruguayn ilmanlaatuaseman kalibrointijärjestelmän toteuttamisessa. Ilmatieteen laitos liittyi ekvivalenssisopimuksen piiriin, kun Mittatekniikan keskus ja Ilmatieteen laitos solmivat asiasta sopimuksen vuonna 2001. Waldén väittelee 12.6.2009 kello 12 Helsingin yliopiston fysiikan laitoksella (Physicum, Gustaf Hällströmin katu 2a, sali E204). Vastaväittäjänä toimii Dr. Robert Wielgosz (Head of Chemistry Section, Bureau International des Poids et Mesures.) Väitöksen englanninkielinen otsikko on Metrology of gaseous air pollutants. Lisätietoja: Erikoistutkija Jari Waldén, puh. (09) 1929 5480, jari.walden fmi.fi

Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.