Venemessut 08: Viranomaiset muistuttavat pelastusliivien tarpeellisuudesta

Helsingin poliisilaitoksen venepoliisi, Ilmatieteen laitos, Rajavartiolaitos ja Tulli osallistuvat myös tänä vuonna VeneBåt08 -näyttelyyn yhteisellä osastolla. Viranomaisosasto muistuttaa tänä vuonna: ”Säällä kuin säällä, pelastusliivit päällä.”

Viranomaisista koostuvan osaston tavoitteena on tänä vuonna korostaa sitä, että valtaosa vesiliikenteessä hukkuneista olisi selvinnyt hengissä, jos pelastusliivit olisivat olleet päällä. Määräysten mukaan jokaiselle moottorialuksen tai viittä metriä pidemmän purjealuksen kyydissä olevalle on oltava hyväksyttyä mallia oleva pelastuspukine. Määräys ei koske soutuveneitä, mutta niihinkin on hyvä hankkia asiaankuuluva varustus.

Pelastusliivejä hankittaessa tulee varmistua siitä, että niissä on pakollinen CE-merkintä ja että ne ovat henkilön painoon ja käyttötarkoitukseen sopivat. Liivejä tulisi myös huoltaa ja niiden kuntoon tulisi kiinnittää huomiota. Suositeltavaa on myös kokeilla liivejä käytännössä. Viranomaiset muistuttavat messuilla myös muista uusista määräyksistä, jotka koskevat huviveneilijöitä.

”Löpön” käyttö huviveneissä kielletty
Tulli muistuttaa Venemessuilla siitä, että Suomen saama energiaverodirektiivin poikkeuslupa päättyi vuodenvaihteessa. Huviveneissä ei vuoden 2008 alusta lukien saa käyttää ns. löpöä, joka on lievemmin verotettua polttoöljyä kuin dieselöljy tai moottoribensiini. Veneen tankissa edelliskaudelta jäljellä olevan polttoaineen voi kuitenkin käyttää loppuun ilman maksuseuraamusta. – Tulli lähtee liikkeelle polttoainevalvonnassa hitaasti kiiruhtaen, toteaa tulliylitarkastaja Henrik Wahlroos Eteläisestä tullipiiristä.

Rajatarkastus edelleen Schengen-alueen ulkopuolelle mentäessä
Rajavartiolaitos tähdentää, että sisärajatarkastukset poistuivat Suomen ja Viron välisessä liikenteessä 21.12.2007. Muita Schengen-säännöstöä soveltavia maita Itämeren piirissä ovat Ruotsi, Tanska, Saksa, Latvia, Liettua ja Puola. Tämä tarkoittaa rajatarkastusten poistamista näiden maiden välisestä huviveneliikenteestä. Mikäli alus matkansa aikana kuitenkin poikkeaa Schengenin ulkopuolisen maan alueella, esimerkiksi Itämerellä Venäjällä, voi huvialus saapua Schengen-maahan ja poistua Schengen-maasta ainoastaan passintarkastuspaikan kautta rajatarkastuksen jälkeen.

Veneen rekisteröinti laajenee
Vuoden 2007 lokakuun alusta voimaan tullut laki velvoittaa veneen omistajia rekisteröimään kaikki vähintään 5,5 metriä pitkät purje- tai moottoriveneet. Samoin moottoritehoiltaan vähintään 15 kw (20,4 hv) veneet tulee rekisteröidä. Uusia rekisteröinnin piiriin kuuluvia veneitä arvellaan olevan noin 30 000. Rekisteröinnit tulee suorittaa maistraattiin. Ensi kertaa rekisteröitävästä veneestä peritään 27 euron maksu.
– Uusi laki velvoittaa omistajat saattamaan myös ennestään rekisterissä olevien veneiden tiedot lainmukaisiksi. Näissä tapauksissa tiedot voi täydentää maksutta 1.10.2008 mennessä, muuten tiedot on hoidettava ajan tasaisiksi ennen 1.10.2010. Vastuu rekisteröinnistä ja tietojen päivittämisestä kuluu aina veneen omistajalle, Jukka Grönlund Helsingin venepoliisista toteaa.

Veneilijän tärkeää seurata säätä
Ilmatieteen laitos puolestaan tähdentää messuilla sitä, että ennen vesille lähtemistä tulee ottaa selvää vallitsevasta ja tulevasta säästä. Vain ottamalla selvää, voi varautua sään aiheuttamiin uhkaaviin ja vaarallisiin tilanteisiin. Messuosastolla on nähtävissä myös uusimpia sääsatelliittikuvatuotteita.
– Sääsatelliitit ovat hyviä havaintovälineitä erityisesti niillä alueilla, joista ei muita säähavaintoja ole käytettävissä. Tällaisia ovat esimerkiksi laajat merialueet, meteorologi Marja Aarnio toteaa.

Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.