WMO: Kasvihuonekaasupäästöt kasvavat edelleen huolestuttavaa tahtia

Vuonna 2008 mitatut ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuudet olivat korkeampia kuin koskaan aikaisemmin. Maailman Ilmatieteen järjestö WMO:n GAW-asemaverkosto seuraa ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksia eri puolilla maailmaa.

Global Atmosphere Watch (GAW) on Maailman ilmatieteen järjestö WMO:n organisoima, maailmanlaajuinen ilmakehän seurantaohjelma. Se on keskeisessä asemassa ilmastonmuutokseen vaikuttavien kasvihuonekaasujen seurannassa. Tuoreimmat havainnot GAW-asemilta osoittavat, että kasvihuonekaasujen pitoisuudet ilmakehässä ovat saavuttaneet uusia ennätyksiä. Vuonna 2008 hiilidioksidin pitoisuus ilmakehässä oli 385,2 ppm (miljoonasosaa), metaanin 1797 ppb (miljardisosaa) ja typpioksiduulin 321,8 ppb. Määrät ovat kohonneet teollistumista edeltävästä ajasta eli vuodesta 1750 huomattavasti. Hiilidioksidin pitoisuus on kasvanut 38 prosenttia, metaanin 157 prosenttia ja typpioksiduulin 19 prosenttia. Kasvu on jatkunut myös viime vuosina. Metaanin määrä on lisääntynyt 7 ppb (miljardisosaa) vuodesta 2007 vuoteen 2008 jatkaen aikaisempien vuosien kehitystä. USA:n sää- ja valtamerentutkimusorganisaatio NOAA:n kasvihuonekaasuindeksin mukaan pitkäikäiset kasvihuonekaasut ovat lisääntyneet vuodesta 1990 vuoteen 2008 26,2 prosentilla. Halogenoidut hiilivedyt ovat hyvin voimakkaita kasvihuonekaasuja. Jotkut halogenoidut hiilivedyt ovat kuitenkin hitaasti vähentymässä Montrealin sopimuksen seurauksena. Montrealin sopimus rajoittaa otsonikatoa aiheuttavien aineiden käyttöä. Hiilidioksidi on ihmiskunnan tuottamista kasvihuonekaasuista ylivoimaisesti tärkein ja aiheuttaa 63,5 % ilmakehän säteilypakotteesta. Sen vastuulla on kuitenkin 85 % säteilypakotteen kasvusta viimeisen 10 vuoden aikana. Pitoisuuksien nousu näkyy myös Suomessa Hiilidioksidipitoisuuksien kasvu näkyy myös Ilmatieteen laitoksen Pallaksella tekemissä mittauksissa, jossa nousua on 2,0 ppm vuodessa. Mittauksissa erottuu myös selkeästi pitoisuuksien lasku kasvukauden aikana metsien hiilinielujen vuoksi. Ilmatieteen laitos on osallistunut GAW-ohjelmaan vuodesta 1994 lähtien. Ilmatieteen laitoksen ylläpitämä GAW-mittausasema sijaitsee Sammaltunturin laella Ylläs-Pallastunturin kansallispuistossa. WMO:n GAW-ohjelmaan kuuluu 22 asemaa eri puolilla maapalloa. Asemilla seurataan ilmakehän kemiallisissa ja fysikaalisissa ominaisuuksissa tapahtuvia pitkäaikaismuutoksia. Lisätietoja: Pääjohtaja Petteri Taalas, puh. 050 5635172, petteri.taalas@fmi.fi Ryhmäpäällikkö Tuomas Laurila, puh. 050 367 1305, tuomas.laurila@fmi.fi

Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.