Industri Kapital 2000-rahasto keräsi 2,1 mrd euroa uutta pääomaa

Industri Kapital 2000 -rahasto keräsi 2,1 mrd euroa uutta pääomaa Euroopan johtaviin pääomasijoitusyhtiöihin kuuluva Industri Kapital ilmoittaa Industri Kapital 2000 -rahaston keränneen 2,1 mrd euroa uutta pääomaa Industri Kapitalin eurooppalaisilta sijoittajilta saama pääoma on suurimpia pääomarahastojen Euroopassa keräämiä summia. Rahastoon sijoittaneista instituutioista noin 40 % tulee Pohjoismaista, 30 % muualta Euroopasta ja loput 30 % muualta maailmasta, pääasiassa Yhdysvalloista. "Olemme erittäin tyytyväisiä sijoittajakantamme laajentumiseen ja siihen luottamukseen, jota institutionaaliset sijoittajat ovat osoittaneet sijoitusstrategiaamme kohtaan kuluneen vuoden epävakailla pääomamarkkinoilla", kertoo Industri Kapitalin toimitusjohtaja Björn Savén. Industri Kapitalin neljäs varainhankinta päättyi marraskuussa 2000. Rahasto jatkaa Industri Kapitalin sijoitustrategian toteuttamista ostamalla ja kehittämällä suurempien yritysten divisioonia ja tytäryhtiöitä, listaamattomia- ja perheyrityksiä, sekä houkuttelevia julkisesti noteerattuja yhtiöitä eri teollisuudenaloilla. Industri Kapital 2000 -rahasto on sijoittanut jo kuuteen eurooppalaiseen kohteeseen: Fortex (Alankomaat), Laho Equipement (Ranska), Alfa Laval (Ruotsi), Dyno Nobel (Norja), Nordkemi (Suomi/Norja) ja CPS Color (Suomi). Industri Kapital jatkaa laajentumisohjelmaansa ja etsii aktiivisesti sijoitusmahdollisuuksia manner-Euroopassa. Tämän vuoksi Industri Kapital vahvistaa myös sijoitusryhmiään kaikissa toimipisteissään. Industri Kapital on johtava eurooppalainen pääomasijoitusyhtiö, jonka neljän rahaston hallinnoimat varat ylittävät 3 mrd euroa. Vuodesta 1989 lähtien Industri Kapital on sijoittanut 39 eri aloilla toimivaan pohjoismaiseen ja eurooppalaiseen kohteeseen. Nykyinen sijoitusportfolio koostuu 24 yrityksestä, joiden yhteenlaskettu myynti ylitti 8 mrd euroa vuonna 1999. Industri Kapitalin rahastojen sijoittajat koostuvat pääosin suurista pohjoismaisista, eurooppalaisista ja amerikkalaisista institutionaalisista sijoittajista kuten eläkerahastoista, sijoitus- ja vakuutusyhtiöistä. Lisätietoja antaa Björn Savén, toimitusjohtaja, Industri Kapital, +46 8 678 95 00 www.industrikapital.com ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/23/20010123BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/23/20010123BIT00550/bit0002.pdf

Tilaa