Suomen tiivein puutalo valmistuu Asuntomessuille Kokkolaan

Asuntomessuille Kokkolaan valmistuva Kreivi-talon Merilinna on Suomen tiivein kuluttajamyynnissä oleva puupientalo. Merilinnan sekä asuntomessujen kahden muun SPU Eristeillä toteutetun passiivitalon tilojen lämmitys maksaa energiatehokkuuden ansiosta vain 350-500 euroa vuodessa.

Asuntomessuilla Kokkolassa on esillä myös energiatehokasta rakentamista. Asuntomessualueelle valmistuvan Kreivi-talon passiivitalon, Merilinnan, ilmatiiveysluvuksi on mitattu ennätyksellinen 0,1 l/h.

”Ilmanvuotolukua 0,1 voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksena. Se alittaa selvästi passiivitalolle asetetun tavoitearvon 0,6, ja tulos osoittaa, että puutalostakin voidaan tehdä erittäin tiivis. Tiiveydellä on ratkaiseva merkitys sekä energian kulutuksen vähentämisessä että asumisviihtyvyyden parantamisessa”, sanoo useissa energiatehokkaiden talojen rakennushankkeissa mukana ollut SPU Systemsin varatoimitusjohtaja Janne Jormalainen.

Mitä pienempi ilmanvuotoluku on, sitä paremmin talo pitää lämmön sisällään ja sitä vähemmän tarvitaan lämmitysenergiaa. Kreivi-talon kohteen energiankulutus onkin pieni. Talon laskennallinen lämmitysenergiankulutus on noin 5000 kWh vuodessa, ja noin puolet vuodesta talon ja käyttöveden lämmitys hoituu aurinkokeräinten tuottamalla energialla. Talon 209 asuinneliön lämmityksen ostoenergiaan kuluu vuodessa 500 euroa.

Talon energiatehokas tiivis ulkovaippa on toteutettu polyuretaanista valmistetuilla SPU Eristeillä sekä energiatehokkailla ikkuna- ja ovivalinnoilla. Lisäksi talon energiankulutusta vähentävät ilmanvaihdossa käytettävät tehokkaat lämmöntalteenottolaitteet, aurinkokeräimet, ilmavesilämpöpumppu sekä led-valaistus.

”Ulkoapäin ei välttämättä erota, että Merilinna on passiivitalo. Talossa on asumisviihtyvyyden vuoksi suuret ikkunat ja sisällä korkeita tiloja. Seinärakenteetkaan eivät ole tehokkaan eristeratkaisun ansiosta tavanomaista paksummat”, kertoo Kreivi-talo Oy:n myyntipäällikkö Harri Puskala.

Puutalo10 on toimittanut asiakkailleen jo 37 passiivitaloa

Puutalo10:n Kympintalo on Asuntomessujen toinen esimerkki energiatehokkaasta puuverhoillusta passiivitalosta. Talon 183 asuinneliön laskennallinen lämmitysenergiankulutus on 4860 kWh vuodessa. Tilojen lämmittämisenergiaan kuluu vuodessa 350 euroa ja kodinkoneineen talossa on laskettu energiaa kuluvan vuodessa 550 euron arvosta.

SPU Eristeitä hyödyntävän A+ seinärakenteen sekä energiatehokkaiden ikkunoiden lisäksi talon energiatalouteen vaikuttavat poistoilmalämpöpumppujärjestelmä, josta lämpöenergia johdetaan käyttöveteen ja talon lattialämmitykseen. Lisäksi talossa on takka, jonka lämpöä voidaan paukkupakkasilla jakaa energiataloudellisesti lämmöntalteenottolaitteiden avulla.

”Tähän mennessä Puutalo10 on toimittanut asiakkailleen 37 passiiviomakotitaloa ja -rivitaloa, minkä lisäksi tilauksessa on huomattava määrä passiivitaloja. Näyttää siltä, että passiivitalo on nyt halutumpi kuin muut vaihtoehdot”, Puutalo10:n toimitusjohtaja Harri Nokso kertoo.

Design-Talo toimittaa muuttovalmiita passiivitaloja

Design-Talo on ensimmäisiä suomalaisia talotehtaita, joka ryhtyy toimittamaan asiakkaille passiivitaloja muuttovalmiina. Asuntomessuille valmistuva Design-Talon Hailuoto 186A on uuden passiivitalomalliston ensimmäisiä. Asuinneliöitä puuverhoillussa talossa on 156. Talon laskennallinen lämmitysenergian kulutus on vain noin 3500 kWh vuodessa.

”Lämmityskustannukset ovat vain noin viidennes verrattuna määräysten minimivaatimusten mukaan rakennettuun taloon. Talotoimituksen hintaa passiivienergitaso nostaa kuitenkin vain 5-7 prosenttia”, Design-Talon tuotekehitysjohtaja Jarmo Huhtala laskee.

Design-Talon ulkovaipparatkaisussa on käytetty SPU Eristeitä. Tehokkaasti eristävän ja ilmatiiviin (ilmatiiveysluku 0,45 l/h) ulkovaipan lisäksi talon energiatalouteen vaikuttavat energiatehokkaat ikkuna- ja ovivalinnat sekä ilmanvaihdossa käytettävät lämmöntalteenottolaitteet.

Yleisö voi tutustua Kreivi-talon, Puutalo10:n ja Design-Talon passiivitaloihin Asuntomessuilla Kokkolassa 15.7.–14.8.2011.

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Janne Jormalainen, SPU Systems Oy, janne.jormalainen@spu.fi, 050 556 2032

Myyntipäällikkö Harri Puskala, Kreivi-talo Oy, harri.puskala@kreivi-talo.fi, 0400 665255

Toimitusjohtaja Harri Nokso, Puutalo10 Oy, harri.nokso@puutalokymppi.com, 0400 563910

Tuotekehitysjohtaja Jarmo Huhtala, Design-Talo Oy, jarmo.huhtala@designtalo.fi, 0500 865944

Passiivitalot:
Passiivienergiatalon toiminta perustuu siihen, että talon lämmitysenergiantarve on vähennetty niin pieneksi, että kodinkoneiden ja ihmisten tuottama lämpö riittävät ylläpitämään miellyttävän sisälämpötilan suurimman osan vuodesta. VTT:n määritelmän mukaan passiivitalon vuosittainen lämmitysenergian maksimitarve on Suomessa 20 - 30 kWh/m². Yleistyessään passiivitaloilla voidaan tehokkaasti vähentää hiilidioksidipäästöjä ja torjua ilmastomuutosta. Esimerkkejä energiatehokkaasta rakentamisesta: spu.fi

SPU:
SPU Systems Oy on suomalainen energiatehokkaiden eristysmateriaalien ja -ratkaisujen valmistaja. Yrityksen päätuotteet ovat sekä uudis- että korjausrakentamisessa käytettävät SPU Eristeet. SPU Eristeitä ja SPU:n kehittämiä ratkaisuja käytetään laajalti matala-, passiivi-, ja nollaenergiarakentamisessa. Suomen lisäksi SPU Eristeitä myydään Skandinaviassa, Baltiassa ja Venäjällä. Lisätietoja: spu.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Viestintätoimisto Infor Oy kehittää ja tuottaa viestinnän tutkimus-, suunnittelu-, konsultointi- ja rekrytointipalveluja. Erikoisalaamme ovat viestintästrategiat ja -suunnitelmat, yhteisö- ja työantajakuvan kehittäminen, media- ja sidosryhmäsuhteet, työyhteisön sisäinen viestintä, muutos- ja kriisiviestintä, nuorisoviestintä sekä EU-viestintä.

Liitteet & linkit