Uusi lämmöneriste mullistaa rakennusten energiaremontit

Uusi eristeratkaisu on viisi kertaa tehokkaampi kuin perinteiset lämmöneristeet. Sen avulla yhä suurempi osa Suomen vanhasta rakennuskannasta voidaan saneerata energiatehokkaiksi passiivitaloiksi.

Energiatehokkaaseen rakentamiseen erikoistunut SPU tuo markkinoille elokuun lopulla kaksi entistäkin tehokkaampaa lämmöneristettä. Toinen näistä on SPU XT, jonka lämmöneristysteho on jopa viisinkertainen villa-, XPS- ja EPS-eristeisiin verrattuna. Sen lambda design on pienimmillään 0,007 W/mK ja tyypillisesti välillä 0,007 - 0,019 W/mK. Uudella eristeellä passiivitalon vaatima lämmöneristys on toteutettavissa pienimmillään jopa 70 millimetrin paksuisella eristekerroksella. Tyypillisesti passiivitalo vaatii 240-450 millimetrin eristekerroksen riippuen siitä, mitä eristeratkaisua käytetään.

Erityisesti passiivikorjaushankkeissa vastaan tulee rakenteellisia kohtia, joissa passiivitason lämmöneristykseen on käytettävissä ainoastaan muutamia senttimetrejä. SPU XT on tarkoitettu ratkaisuksi näihin passiivikorjaushankkeiden ongelmakohtiin.

”Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan vuoden 2015 jälkeen korjattavien valtion rakennusten on oltava passiivitaloja. Myös muuta korjattavaa rakennuskantaa ohjataan energiatehokkaaseen suuntaan, joten tarve energiasaneerauksia helpottaville ratkaisuille on suuri”, SPU Systemsin varatoimitusjohtaja Janne Jormalainen kertoo.

Arvioiden mukaan Suomessa on 63000 asuntoa vuosittain perusparantamisen tarpeessa. Luku kasvaa, kun korjaustarpeeseen lasketaan mukaan myös liiketilat. Usein perusparantamisiin voidaan yhdistää energiaremontti.

”Vanhan rakennuskannan energiasaneeraaminen passiivitaloiksi on nopein ja tehokkain keino vähentää rakennusten energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä, sillä rakennuskantaa uudistuu vain noin 1-2 prosentin vuosivauhdilla”, Jormalainen sanoo.

Levymäinen SPU XT -eriste koostuu sekä polyuretaani- että tyhjiöeristemateriaalista ja se on räätälöitävissä kohdekohtaiseksi ratkaisuksi. Hinnaltaan SPU XT on, ratkaisusta riippuen, 3–5-kertainen verrattuna samantasoiseen lämmöneristykseen toteutettuna SPU polyuretaani -tuotteilla.

Rakennusteollisuudelle säästöjä uudesta eristeestä

SPU tuo markkinoille uuden tehokkaan SPU SP -eristeen, jolla passiivitalo voidaan toteuttaa taloudellisesti entistä ohuemmilla rakenteilla. Aikaisemmin passiivitalon vaatima lämmöneristyskerros saavutettiin 240 millimetrin vahvuisella SPU Eristeellä, nyt passiivitalo voidaan toteuttaa 230 millimetrin vahvuisella eristeellä.

”Eristekerroksen oheneminen sentillä saattaa kuulostaa pieneltä muutokselta, mutta sillä on suuri merkitys rakennusteollisuudelle. Kun eristekerros ohenee, säästetään kustannuksissa, kun muita rakennusmateriaaleja ja työtä kuluu vähemmän. Sentin ohennus eristepaksuuteen vähentää jo 150 neliön omakotitalon bruttoneliöitä puoli neliömetriä”, Jormalainen kertoo.

Alumiinipintaisen SPU SP -polyuretaanieristelevyn lambda design on 0,022 W/mK.

Sekä TKK:n että BRE-tutkimuslaitoksen mukaan polyuretaani on edullisin passiivirakennuksen lämmöneristeratkaisu. Polyuretaania käytetäänkin nykyään laajamittaisesti energiatehokkaissa passiivirakennuksissa.

Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Janne Jormalainen, SPU Systems Oy, janne.jormalainen@spu.fi, 050 556 2032
Esimerkkejä energiatehokkaasta rakentamisesta: spu.fi

SPU:
SPU Systems Oy on suomalainen energiatehokkaiden eristysmateriaalien ja -ratkaisujen valmistaja. Yrityksen päätuotteet ovat SPU Eristeet ja SPU Elementit. SPU Eristeitä käytetään sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Hallirakentamiseen kehitetyt, puurakenteiset SPU Elementit ovat pitkälle esivalmistettuja suurelementtejä, joita käytetään rakennusten katoissa ja seinissä. SPU Eristeitä ja SPU:n kehittämiä ratkaisuja käytetään laajalti matala-, passiivi-, ja nollaenergiarakentamisessa. Suomen lisäksi SPU Eristeitä myydään Skandinaviassa, Baltiassa ja Venäjällä. Lisätietoja osoitteessa: spu.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Viestintätoimisto Infor Oy kehittää ja tuottaa viestinnän tutkimus-, suunnittelu-, konsultointi- ja rekrytointipalveluja. Erikoisalaamme ovat viestintästrategiat ja -suunnitelmat, yhteisö- ja työantajakuvan kehittäminen, media- ja sidosryhmäsuhteet, työyhteisön sisäinen viestintä, muutos- ja kriisiviestintä, nuorisoviestintä sekä EU-viestintä.

Tilaa

Liitteet & linkit