Intrum Justitia -konsernin osavuosikatsaus 1-3/2006

Euroopan johtavan luotonhallinnan asiantuntijan Intrum Justitia -konsernin osavuosikatsaus 1-3/2006

* Konsernin liikevaihto vuoden 2006 ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 709.3 milj. SEK (75.9 MEUR). *EBIT kasvoi 20,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan, ollen 120.4 milj. SEK (12.9 MEUR). *Konsernin käyttökate nousi 17 prosenttiin edellisen vuoden 15,5 prosentista. *Tulos ennen veroja nousi edelliseen vuoteen verrattuna 20 prosenttia, ollen 107.9 milj. SEK (11.5 MEUR). *Ensimmäisen vuosineljänneksen nettotulos oli 80.9 milj. SEK (8.7 MEUR). Viime vuoden vastaava luku oli 67.4 milj. SEK. *Vuosineljänneksen osakekohtainen tulos nousi 33 prosenttia, ollen 1.01 SEK (0.11 EUR). *Saatavien ostot -palvelun investoinnit olivat 138.4 milj. SEK (14.8 MEUR), osoittaen 52 prosentin kasvua. Kyseinen palvelu paransi liikevaihtoaan 51,1 prosenttia 97.9 milj. kruunuun (10.5 MEUR) käyttökatteen ollessa 39,7 prosenttia. Vuoden 2005 vertailuajankohtana käyttökate oli 30,2 prosenttia. – Intrum Justitia -konsernin aikaansaama positiivinen tulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä sekä konsernin asema johtavana luotonhallintayhtiönä toimivat perustana kehityksen jatkumiselle", kertoo pääjohtaja Jan Roxendal: – Tätä positiivista suuntausta vahvistaa 5,7 prosentin orgaaninen kasvu, vaikkakin viime vuoteen verrattuna pääsiäisen osuminen toiselle vuosineljännekselle tekee tuloksesta haasteellisen. Kaikki konsernin maantieteelliset alueet, lukuun ottamatta Iso-Britanniaa sekä Irlantia, paransivat liikevaihtoaan edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden toiselle neljännekselle ilmoitetut toimintojen uudelleenorganisoinnit Englannissa on jo aloitettu. Saatavien ostot -palvelu jatkaa korkeaa kasvuaan sekä kannattavuuttaan." Suomen ja Baltian maiden alueen tulos 1-3/2006 Alueen liikevaihto oli 88.5 miljoonaa SEK (9,5 MEUR). Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 18,2 prosenttia. Liiketoiminnan tulos ennen poistoja (EBIT) oli 28.1 miljoonaa SEK (3 MEUR), joka vastasi 31,8 prosentin käyttökatetta. Alueen suurimpana maana Suomi tekee tasaista, hyvin kehittyvää ja konsernin keskiarvon ylittävää tuloskasvua. Lisätietoja: Jan Roxendal, President & CEO Tel: +46 8 546 10 200 Monika Elling, Chief Financial Officer Tel: +46 8 546 10 200, mobile: +46 705 120 201 Anders Antonsson, Investor Relations Tel: +46 8 546 10 206, mobile: +703 36 78 18

Tilaa