Oriveden kaupungin vesihuoltolaitos siirtää maksumuistutusten lähettämisen ja saatavien perinnän Intrum Justitialle //julkaisuvapaa 11.5.2006

Oriveden kaupunki on tehnyt jo pitkään yhteistyötä luotonhallinnan ja perinnän asiantuntijayritys Intrum Justitian kanssa. Nyt yhteistyö laajenee kun myös kaupungin vesihuoltolaitos ottaa käyttöön Intrum Justitian maksumuistutus- ja perintäpalvelut.

Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen saatavien yhteismäärä vaihtelee vuosittain 9 000 eurosta 23 000 euroon ja maksumuistutuksia lähetetään satoja vuodessa. Ulkoistamisella Oriveden kaupungin vesihuoltolaitos haluaa nopeuttaa laskujen maksua, tehostaa perintää sekä helpottaa oman organisaation työpaineita. – Haluamme myös parantaa asiakaspalveluamme luomalla selkeät pelisäännöt maksumuistutusten ja perinnän hoitoon. Aikaisemmin henkilöstöresurssien vähäisyys on voinut viivästyttää maksumuistutusten lähettämistä. Yhteistyöllä Intrum Justitian kanssa luodaan selkeät ja yhdenmukaiset säännöt kaikille asiakkaillemme, kaupungin tekninen johtaja Pekka Leskinen perustelee ulkoistamista. Useat julkisen sektorin tahot ovat sekä siirtäneet perintänsä että ulkoistaneet perintää edeltävien maksumuistutusten hoitamisen Intrum Justitialle. – Intrum Justitia oli luonnollinen valinta yhteistyökumppaniksemme, koska jo olemassa oleva yhteistyö Oriveden kaupungin ja Intrum Justitian kanssa on sujunut mallikkaasti, Pekka Leskinen lisää. Jatkossa vesilaitos lähettää siis vain varsinaisen laskun. Intrum Justitia puolestaan lähettää perintälain mukaisen muistutuksen maksamattomasta vesi- ja jätevesilaskusta ja hoitaa edelleen maksamattomien laskujen perinnän. Maksumuistutuksesta laskutetaan lainmukainen kohtuullinen muistutuskustannus (5 €) kuten aiemminkin. Vuoden ensimmäisen neljänneksen vesilaskut saadaan liikkeelle lähiaikoina ja ensimmäiset maksumuistutukset lähetetään Intrum Justitialta näillä näkymin kesäkuussa. – Noudatamme Suomen Perimistoimistojen Liiton hyvää perimistapaa. Jos asiakas saa muistutus- tai perintäkirjeen Intrum Justitialta, kannattaa viipymättä joko maksaa velka pois tai ottaa yhteyttä meihin ja sopia velan hoidosta maksusuunnitelman avulla, kertoo asiakaspalvelupäällikkö Turo Rytsölä Intrum Justitiasta. Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta sisältää raakaveden ottamisen pohjavedenottamoilta, veden neutraloinnin vedenkäsittelylaitoksella ja jakelun toiminta-alueen kuluttajille. Vesilaitoksen verkoston vaikutusalueella on noin 5 900 asukasta. Vedenjakelun laskutettu vesimäärä vuonna 2005 oli noin 350 000 m3. Vesilaitos huolehtii myös Oriveden kaupungin jätevesien puhdistamisesta. www.orivesi.fi

Tilaa

Liitteet & linkit