Joukkorahoituksella haetaan ratkaisua aivovammojen diagnostiikkaan

Helsinki 22.5.2017 – Tapaturmaisen aivovamman havaitsemiseen ja seurantaan tarvitaan nopeasti uusia menetelmiä. Nyt jokainen voi tukea uuden testin kehittämistä ja samalla ryhtyä osakkeenomistajaksi. Turkulainen bioteknologiayhtiö Medicortex Finland Oy on lanseerannut joukkorahoituskampanjan aivovammatestin seuraavan kehitysvaiheen rahoittamiseksi.

Maaliskuussa päättyneen ensimmäisen kliinisen kokeen lupaavien tulosten rohkaisemana Medicortex Finland Oy suunnittelee parhaillaan huomattavasti laajempaa kliinistä tutkimusta. Hankkeen tarkoituksena on osoittaa aivovammatestin kliininen suorituskyky ja valmistella tuotteen kaupallistamista. Monikeskustutkimukseen rekrytoidaan kymmeniä lievän tai keskivaikean aivovamman saaneita vapaaehtoisia potilaita ja terveitä verrokkeja suomalaisissa sairaaloissa.

Tutkimuksen rahoittamiseksi Medicortex on lanseerannut joukkorahoituskampanjan yhteistyössä suomalaisen Invesdor Oy:n kanssa. Rahoituspalveluja tarjoava Invesdor on tunnettu erityisesti menestyksellisten joukkorahoituskampanjoiden toteuttajana. Joukkorahoitus on julkinen osakeanti jossa yleisö voi merkitä yrityksen osakkeita. Osakkeiden merkitseminen ja maksaminen tapahtuu sähköisesti Invesdorin tarjoamassa palvelussa osoitteessa www.invesdor.com/medicortex. Medicortexin kampanja on hyvässä myötätuulessa kesäkuun 10. päivään kestävässä annissa, sillä minimitavoitteesta on merkitty jo yli 65 % ja merkitsijöitä on yli 40 sekä Suomesta että ulkomailta.

Medicortexin innovatiivinen aivovammatesti perustuu biomerkkiaineisiin, jotka leviävät vaurioituneista hermosoluista kehon nesteisiin. Medicortexin testin erityispiirre on se että näytteenä voidaan käyttää ihmisen virtsaa tai sylkeä, mikä mahdollistaa helppokäyttöisen pikatestin kehittämisen. “Niitä solujen hajoamistuotteita, joita me olemme tavoitelleet, ei ole koskaan aikaisemmin käytetty aivovamman toteamiseen. Se tosiseikka, että pystymme havaitsemaan biomerkkiaineen helposti saatavilla olevasta näytteestä antaa meille mahdollisuuden kehittää käyttäjäystävällinen diagnostinen pikatesti aivovammojen toteamiseen”, kertoo Adrian Harel, neurobiologian tohtori ja Medicortexin toimitusjohtaja. Ensimmäisen kliinisen tutkimuksen tuloksia esitettiin kansainvälisessä kongressissa toukokuun alussa ja esitys valittiin 11 parhaan joukkoon kokouksessa esitetystä 455 tutkimuksesta.

Dosentti Mårten Kvist, Medicortexin lääketieteellinen johtaja, toteaa: "Olemme innolla viemässä testin kehitystyötä seuraavaan kliiniseen vaiheeseen. Laajan tutkimuksen tavoitteena on vakuuttaa tiedeyhteisö uuden biomerkkiaineen kliinisestä käyttökelpoisuudesta ja osoittaa miten testi pystyy määrittämään aivovamman vaikeusasteen. Kehitämme siitä diagnostisen apuvälineen ensihoidon henkilökunnalle. Se tulee auttamaan sairaankuljetusten priorisoinnissa ja sillä voidaan välttää vahingollisen lääkityksen antamista.”

Tapaturmainen aivovamma, jonka lievin muoto on aivotärähdys, aiheutuu päähän kohdistuneesta iskusta tai pään voimakkaasta heilahduksesta. Diagnosoimaton ja hoitamaton aivovamma voi johtaa vakaviin välittömiin seurauksiin ja varsinkin toistuvat aivovammat lisäävät kroonisten neurologisten sairauksien riskiä.

 

Avainsanat: aivovamma, pään vamma, aivotärähdys, diagnostiikka, varhainen toteaminen, trauma, kliininen koe, joukkorahoitus, osakeanti

Toteamus

Tämä lehdistötiedote sisältää toteamuksia, jotka ovat “eteenpäin-katsovia” toteamuksia, ja jotka perustuvat johdon nykyisiin odotuksiin ja olettamuksiin ja niihin liittyy useita riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset ja tapahtumat saattavat asiallisesti olla erilaisia kuin mitä tässä on selostettu.

 

Yhteystiedot

Tri Adrian Harel - Toimitusjohtaja
Medicortex Finland Oy
PharmaCity
Itäinen Pitkäkatu 4 B, FI-20520 Turku, Finland
Tel. +358 (0) 400 488 817
Fax. +358 (0) 2 251 0100
adrian.harel@medicortex.fi
http://www.medicortex.fi

Mikko Savolainen - Viestintäpäällikkö
Invesdor Oy
Salomonkatu 17 A, FI-00100 Helsinki, Finland
Tel. +358 (0) 40 747 5205
mikko.savolainen@invesdor.com
https://www.invesdor.com

 

Medicortex lyhyesti:

Medicortex Finland Oy on Turussa vuonna 2014 perustettu bioteknologiayritys. Medicortex kehittää diagnostisia menetelmiä ja uusia lääkkeitä tapaturmaisille aivovammoille. Yhtiön lähiajan tavoitteena on validoida uusia biomerkkiaineita ja kehittää niihin perustuva diagnostinen testi, jolla voidaan luotettavasti todeta aivovamma ja sen vakavuus. Pidemmän ajan tavoitteena on kehittää yrityksen patentoimiin uusiin kemiallisiin yhdisteisiin perustuvia lääkkeitä aivovamman sekundaaristen vaurioiden pysäyttämiseksi. Yrityksen on perustanut neurobiologian tohtori Adrian Harel, jolla on laajan tieteellisen taustan lisäksi pitkä kokemus bioalan yritysten menestyksellisestä johtamisesta.

Invesdor lyhyesti:

Invesdor on Helsingissä vuonna 2012 perustettu finanssiteknologiayritys (fintech). Se ylläpitää verkossa toimivaa sijoitusalustaa, jolla kunnianhimoiset eurooppalaiset kasvuyritykset ja kansainväliset sijoittajat kohtaavat. Invesdorin kautta on sijoitettu yli 30 miljoonaa euroa. Onnistuneita rahoituskierroksia palvelualustalla on järjestetty yli 80.

Invesdor on osakepohjaisen joukkorahoituksen markkinajohtaja Pohjoismaissa vuonna 2016 palvelun kautta sijoitetulla pääomalla ja liikevaihdolla mitattuna. Sen asiakkaisiin lukeutuu sekä pörssilistaamattomia että -listattuja yhtiöitä Suomesta, Isosta-Britanniasta, Norjasta ja Tanskasta sekä rekisteröityneitä sijoittajia yli 140 maasta. Invesdorilla on toimistot Helsingissä ja Lontoossa.

Invesdor lukuina 2016

Invesdor medialle

Yrityksestä

Invesdor on Helsingissä vuonna 2012 perustettu finanssiteknologiayritys (fintech). Se ylläpitää verkossa toimivaa sijoitusalustaa, jolla kunnianhimoiset eurooppalaiset kasvuyritykset ja kansainväliset sijoittajat kohtaavat. Invesdorin kautta on sijoitettu yli 50 miljoonaa euroa ja järjestetty yli 110 onnistunutta rahoituskierrosta. Invesdorin asiakkaisiin lukeutuu sekä pörssilistaamattomia että -listattuja yhtiöitä Suomesta, Ruotsista, Isosta-Britanniasta, Norjasta ja Tanskasta sekä sijoittajia yli 70 maasta. Invesdorilla on toimistot Helsingissä, Tukholmassa ja Lontoossa.

Tilaa