Joukkorahoituspalvelu Invesdor julkaisi kaksi sijoituskohdetta, joita yhdistää yhteiskuntavastuu

Syyskuussa joukkorahoituspalvelu Invesdorin verkkopalvelussa teemana on yhteiskuntavastuu. Suomalaisten työllistymistä tukeva PopUpCompany ja käytettyjen matkapuhelinten kierrätystä harjoittava GA90 Recycling hakevat molemmat osakepohjaista joukkorahoitusta Invesdorin kautta.

– Yhteiskuntavastuu on kasvava teema joukkorahoituksessa. Molempien yhtiöiden konseptit ovat inspiroivia ja lisäksi liputamme vahvasti samojen arvojen puolesta. Suomalainen yrittäjyys on meille sydämenasia, eikä kierrätyksen tarpeellisuutta kehittyvillä markkinoilla voi korostaa tarpeeksi, Invesdorin toimitusjohtaja ja perustajajäsen Lasse Mäkelä kertoo.

PopUpCompanyn missiona on suomalaisten työllistymisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Tätä yritys tavoittelee rakentamalla uutta itsetyöllistämisen mallia, joka mahdollistaa yksilölle yrittäjämäisen toiminnan aloittamisen välittömästi ilman suuria investointeja ja peruuttamatonta sitoutumista. Matalan kynnyksen vaihtoehto yrittäjyyden ja perinteisen työsuhteen välimaastossa on innovaatio, jolla tuetaan ja kehitetään suomalaista yrittäjyyttä. PopUpCompany tarjoaa asiakkailleen, ns. PopUp-yrittäjille, esimerkiksi valmennuspalveluita, virtuaalisia ja fyysisiä kauppapaikkoja sekä paperityötä helpottavia ratkaisuja.

PopUpCompanyn toimintamallia pilotoitiin kesällä 2013, ja toinen vaihe käynnistyy tulevana syksynä. PopUpCompanyn taustalla on rautaisia yrittäjyyden ja yhteiskunnallisen toiminnan harjoittajia, kuten Taivas+Helvetti -kirjan kirjoittanut sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen. Yritys hakee 20 000–250 000 euroa rahoitusta toimintamallinsa kehittämiseen, markkinointiin ja myyntiin sekä pilottihankkeiden läpivientiin.

GA90 Recycling syntyi suomalais-ghanalaisesta yhteistyöstä ja toimii yhdessä ghanalaisten kirkollisyhteisöjen kanssa matkapuhelinjätteen kierrättämiseksi. Ghanassa on arvioiden mukaan noin 40 miljoonaa romukännykkää, joista voidaan saada uusiokäyttöön mm. arvometalleja kuten kultaa.

GA90 on jo käynnistänyt pilottihankkeen Ghanassa. Yritys hakee nyt 20 000–29 250 euroa pilottihankkeiden loppuunvientiin, yhteistyöverkostojen luomiseen ja maantieteelliseen laajentumiseen. GA90:n joukkorahoituskierros lähti käyntiin vauhdilla, sillä yritys sai ensimmäisen viikon aikana kasaan 35% tavoittelemastaan rahoituksesta.

– Vanhojen Nokian kapuloiden maailmalta kerääminen saisi olla jopa suomalaisten yleinen yhteiskuntavastuu, lohkaisee Mäkelä.

Lisätietoja

Lasse Mäkelä, hallituksen puheenjohtaja, Invesdor Oy, puh. 040 7533844, lasse.makela@invesdor.com

Invesdor lyhyesti:

Invesdor on Pohjois-Euroopan ensimmäinen ja johtava avoin pääomapohjaisen joukkorahoituksen palvelu. Invesdorin pyrkii vauhdittamaan Suomen talouskasvua parantamalla startup- ja kasvuyritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta. Autamme pääomaa etsiviä yrityksiä ja kasvuyrityksistä kiinnostuneita yksityisiä sijoittajia löytämään toisensa verkossa. Pääoma tulee sijoittajilta eri puolilta maailmaa. Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.invesdor.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Invesdor on Helsingissä vuonna 2012 perustettu finanssiteknologiayritys (fintech). Se ylläpitää verkossa toimivaa sijoitusalustaa, jolla kunnianhimoiset eurooppalaiset kasvuyritykset ja kansainväliset sijoittajat kohtaavat. Invesdorin kautta on sijoitettu yli 50 miljoonaa euroa ja järjestetty yli 110 onnistunutta rahoituskierrosta. Invesdorin asiakkaisiin lukeutuu sekä pörssilistaamattomia että -listattuja yhtiöitä Suomesta, Ruotsista, Isosta-Britanniasta, Norjasta ja Tanskasta sekä sijoittajia yli 70 maasta. Invesdorilla on toimistot Helsingissä, Tukholmassa ja Lontoossa.

Tilaa

Liitteet & linkit