Suomalainen osakejoukkorahoitus ottaa ensiaskeleet sääntelyssä

Suomen johtava osakepohjainen joukkorahoituspalvelu Invesdor hakee ensimmäisenä suomalaisena joukkorahoitustoimijana sijoituspalvelutoimilupaa Finanssivalvonnalta. Päätös seuraa Finanssivalvonnan uutta tulkintaa, jonka mukaan osakepohjainen joukkorahoitus saattaa olla toimiluvan varaista liiketoimintaa.

– Etenemme Fivan uuden tulkinnan mukaan ja haemme toimilupaa. Olemme jo pitkään puhuneet toimialan pelisääntöjen puolesta, joten olemme tyytyväisiä, että Fiva on nyt ryhtynyt aloitteelliseksi asiassa. Sijoituspalvelutoimilupa on yhä mielestämme melko raskas vaihtoehto, mutta selkeät pelisäännöt ovat arvokkaat joukkorahoituksen kehityksen kannalta, kertoo Invesdorin toimitusjohtaja Lasse Mäkelä.

Toimiluvan hakeminen ei vaikuta Invesdorin palvelun käyttäjiin tai palvelussa järjestettäviin rahoituskierroksiin, vaan palvelu pyörii hakuprosessin ajan entiseen tapaansa.

– Pyrimme siihen, ettei toimiluvan hakeminen aiheuta asiakkaillemme minkäänlaista häiriötä, vaan kasvuyritysten rahoittaminen jatkuu entiseen malliin. Toimiluvan saadessamme voimme lisäksi tulevaisuudessa palvella asiakkaitamme yhä kattavammin, Mäkelä jatkaa.

Pelisäännöt tulevat kasvattamaan luottamusta joukkorahoitusta kohtaan, jolloin myös toimialan volyymit kasvavat. Sijoituspalvelutoimilupa on kuitenkin raskas vaatimus nuorelle joukkorahoituksen toimialalle, jonka toimijat ovat itsekin vielä kasvuvaiheessa.

– Avoimuus ja sijoittajan saaman informaation selkeys ovat tarpeellista alan vakiintumisen kannalta, mutta nämä tavoitteet voitaisiin saavuttaa myös ilman raskasta toimilupaprosessia. Pyrimmekin vaikuttamaan siihen, että sääntelyä kevennetään tulevaisuudessa, toteaa Mäkelä.

Kasvuyritysten keskuudessa suosituksi rahoituskanavaksi muodostunut joukkorahoitus on aikaisemmin Suomessa perustunut osakeyhtiölakiin, jonka mukaan osakeyhtiöt voivat laskea liikkeelle osakkeita ja informoida sijoittajia toiminnastaan. Erillistä sääntelyä toimialaan ei ole sovellettu. Maailmalla vauhdikkaasti kasvavan osakepohjaisen joukkorahoituksen sääntely vaihtelee paljon maakohtaisesti, eikä kansainvälisesti yhtenäisiä pelisääntöjä ole.

Lisätietoja

Lasse Mäkelä, toimitusjohtaja, Invesdor Oy, puh. +358 40 753 3844, lasse.makela(at)invesdor.com

Invesdor lyhyesti:

Invesdor on Pohjois-Euroopan johtavia osakepohjaisen joukkorahoituksen palveluja. Invesdor pyrkii vauhdittamaan Suomen talouskasvua parantamalla startup- ja kasvuyritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta. Autamme pääomaa etsiviä yrityksiä ja kasvuyrityksistä kiinnostuneita yksityisiä sijoittajia löytämään toisensa verkossa. Pääoma tulee sijoittajilta eri puolilta maailmaa. Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme osoitteessa www.invesdor.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Invesdor on Helsingissä vuonna 2012 perustettu finanssiteknologiayritys (fintech). Se ylläpitää verkossa toimivaa sijoitusalustaa, jolla kunnianhimoiset eurooppalaiset kasvuyritykset ja kansainväliset sijoittajat kohtaavat. Invesdorin kautta on sijoitettu yli 50 miljoonaa euroa ja järjestetty yli 110 onnistunutta rahoituskierrosta. Invesdorin asiakkaisiin lukeutuu sekä pörssilistaamattomia että -listattuja yhtiöitä Suomesta, Ruotsista, Isosta-Britanniasta, Norjasta ja Tanskasta sekä sijoittajia yli 70 maasta. Invesdorilla on toimistot Helsingissä, Tukholmassa ja Lontoossa.

Tilaa

Liitteet & linkit