ISS Palveluiden päätoimitila Helsingin Pitäjänmäkeen – työn tekemisen kulttuuri uudistuu

ISS Palveluiden päätoimitilan muutto Vantaalta Helsingin Pitäjänmäkeen on käynnistynyt tänään keskiviikkona. Uusi päätoimitila Ultimes Business Gardenissa on osa ISS:n toimitilaverkostoa ja tukee ajasta ja paikasta riippumatonta, asiakaslähtöistä työskentelytapaa. 

ISS Palveluiden toimitilatiimi huolehtii myös koko kiinteistön manageroinnista, siivouksesta, kiinteistön ylläpitopalveluista, turvallisuuspalveluista ja ruokailupalveluista. ISS on ollut mukana jo rakennushankkeen suunnittelussa käyttäjäpalveluiden tarpeiden näkökulmasta. Ultimes Business Garden onkin paitsi ISS:n päätoimitila, myös yhtiön palvelukonseptien tulevaisuuslaboratorio.

ISS:llä nähdään, että muutto uusiin päätoimitiloihin ei ole pelkästään muutto, vaan muutos tavoissa tehdä työtä. Työnteko ei ole enää sidottu aikaan ja paikkaan, jolloin puhutaan tulevaisuuden työympäristöstä ja työn tekemisen kulttuurin uudistumisesta.

Jatkossa pääkaupunkiseudun ISS:läiset käyttävät työpisteinään joustavasti Ultimes Business Gardenin lisäksi muita verkoston työpisteitä. Työn muuttuminen liikkuvammaksi tarkoittaa samalla entistä asiakaslähtöisempää työkulttuuria. Asiakkaita tavataan yhä joustavammin siellä, missä se on asiakkaille helpointa – asiakkaiden luona tai ISS:n omassa toimipisteiden verkostossa.

ISS:n uudessa päätoimitilassa on panostettu viihtyisään työympäristöön, ekologisuuteen ja tilatehokkuuteen. ISS haluaa olla omalla toimialallaan edelläkävijä tulevaisuuden työn tekemisen tavoissa. Samalla sen oma toimitilamuutos edustaa sitä osaamista, jota yritys tarjoaa asiakkailleen erilaisissa tilamuutosprojekteissa.

Lue blogistamme ISS:n asiantuntijoiden näkemyksiä uudesta työn tekemisen kulttuurista:

- Katse ihmisiin, ei tiloihin

- Onnellisia, hyvinvoivia ihmisiä ja tiloja

- Kilpailukyky tulevaisuuden työmarkkinoilla – näin lisäät yrityksesi vetovoimaa ja tuottavuutta

- Uuden ajan työympäristö on kuin kaupunki pienoiskoossa

- Kiitos teknologian, tänään en lähde töihin

Lisätiedot:

ISS Palvelut Oy
Miia Eloranta, Viestintä- ja markkinointijohtaja
p. 050 441 4221
miia.eloranta@iss.fi

ISS Palvelut on Suomen kolmanneksi suurin yksityinen työnantaja ja maan johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. Tuotamme siivous-, kiinteistön ylläpito-, turvallisuus- ja ruokailupalveluita yrityksille ja yhteisöille sekä julkiselle sektorille. Luomme toiminnallamme laadullista ja taloudellista arvoa asiakkaidemme liiketoimintaan. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 503 miljoonaa euroa. Henkilökuntaa on yli 10 000. ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka toimii 77 maassawww.iss.fiwww.issworld.com

Yrityksestä

ISS Palvelut on yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista ja maan johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. Tuotamme asiakkaillemme kokonaispalveluratkaisuja, jotka muodostuvat siivous-, kiinteistön ylläpito-, ruokailu- ja turvallisuuspalveluista sekä muista näihin liittyvistä tukipalveluista. Luomme toiminnallamme laadullista ja taloudellista arvoa asiakkaidemme liiketoimintaan. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 420 miljoonaa euroa. Henkilökuntaa on yli 8 000. ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka toimii 74 maassa. www.iss.fi, www.issworld.com

Tilaa