ISS tähtää suomalaisen palvelukulttuurin muutokseen

Suomen suurimpiin yksityisiin työnantajiin kuuluva ISS Palvelut investoi voimakkaasti suomalaisen palvelukulttuurin muutokseen. Tänään julkaistun vastuullisuusraportin mukaan yritys koulutti 1 300 ISS:n työntekijää Service with a Human Touch -konseptilla. Viime vuonna ISS koulutti henkilöstöään yhteensä 15 000 työpäivää.

– Meille vastuullisuus tarkoittaa sitä, että jokainen ISS:läinen voi tehdä mielekästä työtä ja olla ylpeä työnsä merkityksestä asiakkaillemme, ISS Palveluiden toimitusjohtaja Kari Virta linjaa.
– Koulutus on yksi avain siihen, että henkilöstö voi onnistua omassa työssään ja tuottaa hyvän palvelukokemuksen.  

ISS:n suurin yksittäinen investointi onkin henkilöstön osaamisen kehittäminen. Vuonna 2014 yhtenä painopisteenä oli Service with a Human Touch -koulutus, jonka avulla ISS tähtää maailman parhaaksi palveluyritykseksi. Koulutukseen osallistui 1 294 työntekijää.   

– Haluamme olla kehittämässä suomalaista palvelukulttuuria koko palvelualalla, Virta painottaa.
– Palvelukokemus on merkittävä kilpailukykytekijä paitsi eri asiakasyrityksillemme, myös koko Suomelle.  

Viime vuonna ISS käytti henkilökuntansa kouluttamiseen kaikkiaan noin 15 000 päivää. Lisäksi tutkintoihin valmistui 25 toimihenkilöä ja 175 työntekijää.  

Sairauslomat ja työtapaturmat laskussa

Noin 11 000 henkilöä työllistävän ISS:n panokset työhyvinvointiin näkyivät vuonna 2014 sairauspoissaolojen tuntuvana laskuna.
 
– Vuonna 2014 sairauspoissaolot vähenivät organisaatiossamme 4000 päivällä edellisvuoteen verrattuna ja olivat nyt alle viisi prosenttia. Työtapaturmien määrä väheni edelleen ja erityisesti työmatkatapaturmien määrä väheni 34 prosenttia, ISS:n toimitusjohtaja Kari Virta avaa vuoden 2014 vastuullisuusraportin lukuja.  
– Samaan aikaan henkilöstön keskimääräistä eläköitymisikää on saatu nostettua 63,1 vuoteen, mikä on fyysisesti kuormittavassa työssä merkittävä saavutus. Suomalaisten keskimääräinen eläköitymisikä on 60,9 vuotta.

Virran mukaan hyvä henkilöstöjohtaminen on avain henkilöstötyytyväisyyteen, asiakastyytyväiseen ja yrityksen menestykseen. Yksi ISS:n henkilöstöjohtamisen kulmakiviä on Hyvissä Voimissa -työhyvinvointiohjelma, jonka puitteissa työpaikoilla pyritään ennakoimaan henkilöstöön kohdistuvia työterveys- ja työturvallisuusriskejä. Tavoitteena on pidentää työuria, alentaa työkyvyttömyydestä aiheutuneita kustannuksia sekä lisätä tuottavuutta ja kilpailukykyä.  

Työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä ympäristöasioihin ja laatuun liittyvässä HSEQ-auditoinnissa ISS sai viime vuonna arviointimenetelmän Suomen historian parhaat pisteet.  

Nuoret kiinni työelämään

ISS tarjoaa hyvät mahdollisuudet työelämään kiinnittymiselle etenkin nuorille. Yrityksen työntekijöistä liki 15 prosenttia on alle 25-vuotiaita. Lisäksi tarjolla on monipuolisia kesätyömahdollisuuksia noin 1 000 nuorelle vuosittain eri puolilla Suomea.  

ISS on mukana valtakunnallisessa Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa ja noudattaa sen hyvän kesätyön periaatteita. Vuonna 2014 ISS oli lisäksi mukana parempaa työelämää edistävässä, ammattiin opiskelevien Amis-Dialogi-hankkeessa.  

– Nuorten pärjääminen ja tulevaisuus ovat kaikkien suomalaisten yhteinen huoli. Työyhteisöön kuuluminen ja työn tekeminen ovat tutkitusti kestävimmät keinot torjua syrjäytymistä ja eriarvoisuutta. ISS Palvelut haluaa olla mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa, jossa jokaisella on oikeus hyvään työpaikkaan, Kari Virta tiivistää.  

ISS Palvelut Oy: yritysvastuuraportti 2014 

ISS Palvelut julkaisee yritysvastuuraportin nyt kolmatta kertaa. Raportin teemoja ovat läpinäkyvä ja vastuullinen tapa toimia, henkilöstön hyvinvointi, asiakkaiden yritysvastuutavoitteiden tukeminen, yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä ympäristövastuu. Raportissa julkaistaan myös ensimmäistä kertaa ISS Palvelut Oy:n verojalanjälki. Raporttiin voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.issyritysvastuuraportti.fi

ISS:n yritysvastuuvideo 2014: https://www.youtube.com/watch?v=OqotMthlV3c


Lisätietoja:


Miia Eloranta
viestintä- ja markkinointijohtaja 
p. 050 441 4221
miia.eloranta@iss.fi

Sari Äijälä
projektijohtaja 
p. 040 726 0348
sari.aijala@iss.fi

ISS Palvelut on yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista ja maan johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. Tuotamme henkilöstövaltaisia tukipalveluita yrityksille ja yhteisöille sekä julkiselle sektorille. Luomme toiminnallamme laadullista ja taloudellista arvoa asiakkaidemme liiketoimintaan. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli 517 miljoonaa euroa. Henkilökuntaa on lähes 11 000. ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka toimii yli 50 maassa. www.iss.fi , www.issworld.com

Avainsanat:

Yrityksestä

ISS Palvelut on yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista ja maan johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. Tuotamme asiakkaillemme kokonaispalveluratkaisuja, jotka muodostuvat siivous-, kiinteistön ylläpito-, ruokailu- ja turvallisuuspalveluista sekä muista näihin liittyvistä tukipalveluista. Luomme toiminnallamme laadullista ja taloudellista arvoa asiakkaidemme liiketoimintaan. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 420 miljoonaa euroa. Henkilökuntaa on yli 8 000. ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka toimii 74 maassa. www.iss.fi, www.issworld.com

Tilaa