Bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käyttö yleistyy Alzheimerin taudin toteamisen aikoihin

Alzheimerin tautia sairastavilla henkilöillä bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käytön aloittaminen on yleistä jo ennen taudin diagnoosia ja yleistyy edelleen diagnoosin jälkeen, osoitti juuri julkaistu Itä-Suomen yliopiston tutkimus. Bentsodiatsepiineja ja niiden kaltaisia lääkkeitä käytetään uni- ja rauhoittavina lääkkeinä. Näiden lääkkeiden käytön aloittaminen oli yleisempää Alzheimerin tautia sairastavilla henkilöillä kuin tautia sairastamattomilla. Diagnoosin jälkeen Alzheimerin tautia sairastavat henkilöt aloittivat bentsodiatsepiinien käytön kolme kertaa todennäköisemmin kuin tautia sairastamattomat ja aloitus oli yleisintä puoli vuotta diagnoosin saamisen jälkeen.

Tutkimus perustui suomalaiseen Medalz (Medication use and Alzheimer’s disease) -aineistoon. Tämä koko Suomen kattava terveydenhuollon rekistereihin perustuva aineisto sisältää kaikki vuosina 2005–2011 diagnosoidut Alzheimerin tautia sairastavat henkilöt. Tässä tutkimuksessa selvitettiin 51 981 Alzheimerin tautia sairastavan henkilön bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käyttöä. Lääkkeiden käyttöä seurattiin viiden vuoden ajan niin, että seuranta alkoi jo kaksi vuotta ennen Alzheimerin taudin diagnoosia. Tuloksia verrattiin iän ja sukupuolen suhteen kaltaistettuihin henkilöihin, joilla ei ollut Alzheimerin tautia.

Suomalaisen Käypä hoito -suosituksen mukaan bentsodiatsepiineja voidaan käyttää lyhytaikaisesti Alzheimerin tautiin liittyvien käytösoireiden hoidossa. Tieto näiden lääkkeiden hyödyistä käytösoireiden hoidossa on puutteellista, mutta näiden lääkkeiden tiedetään lisäävän kaatumisvaaraa ja heikentävän älyllistä toimintakykyä.

Lisätietoja:

Sirpa Hartikainen, professori, Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos, Kuopio, p. 040 3553784, Sirpa.Hartikainen@uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Saarelainen L, Taipale H, Koponen M, Tanskanen A, Tolppanen A-M, Tiihonen J, Hartikainen S: The incidence of benzodiazepine and related drug use in persons with and without Alzheimer's disease. Journal of Alzheimer’s Disease, julkaistu verkossa 17.10.2015.

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa