Bentsodiatsepiinit ja niiden kaltaiset lääkkeet lisäävät aivoinfarktin riskiä Alzheimerin tautia sairastavilla

 Juuri julkaistussa tutkimuksessa havaittiin bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käytön kasvattavan aivoinfarktin riskiä Alzheimerin tautia sairastavilla 20 prosentin verran. Bentsodiatsepiineihin ja niiden kaltaisiin lääkkeisiin liittyi samansuuruinen riski. Itä-Suomen yliopistossa tehdyn tutkimuksen tulokset julkaistiin Internatonal Clinical Psychopharmacology -lehdessä.

Bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käyttö näytti lisäävän erityisesti tukoksen aiheuttaman aivoinfarktin riskiä. Yhteyttä verenvuotoperäiseen aivoinfarktiin ei voitu tutkimuksessa osoittaa, mutta ei myöskään sulkea pois tapausten pienen määrän vuoksi. Tutkimustulos on tärkeä, sillä bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden ei tiedetä suoraan altistavan aivoverenkierron häiriöille. Analyyseissä huomioitiin sydän- ja verisuonitautien riskitekijät, jotka eivät kuitenkaan selittäneet yhteyttä.

Tutkimuksen tulokset osaltaan kannustavat tarkkaan harkintaan bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käytössä Alzheimerin tautia sairastavilla. Aivoinfarkti aiheuttaa suuria toiminnan rajoitteita ja on myös yleinen kuolinsyy iäkkäillä. Sama tutkimusryhmä on aiemmissa tutkimuksissa osoittanut näiden lääkkeiden lisäävän myös lonkkamurtuman riskiä.

Itä-Suomen yliopiston valtakunnallisessa rekisteripohjaisessa MEDALZ-tutkimuksessa tutkittiin eri bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden välistä yhteyttä Alzheimerin tautia sairastavilla henkilöillä vuosina 2005-2011. Tutkimusaineistoon kuului 45 050 henkilöä, ja heistä 22 prosenttia aloitti näiden lääkkeiden käytön seurannan aikana.

Lisätietoja: 

Lisätietoja:

Heidi Taipale, dosentti, Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos, Kuopio, p. 050 316 4101, Heidi.Taipale(at)uef.fi

Sirpa Hartikainen, professori, Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos, Kuopio, p. 040 355 3784, Sirpa.Hartikainen(at)uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Taipale H, Koponen M, Tanskanen A, Lavikainen P, Tolppanen AM, Sund R, Tiihonen J, Hartikainen S. Use of benzodiazepines and related drugs is associated with risk of stroke among persons with Alzheimer’s disease. International Clinical Psychopharmacology, julkaistu verkossa 7.1.2017.

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa