D-vitamiinin puutos lisää kroonisen päänsäryn riskiä

 Juuri julkaistun kuopiolaistutkimuksen mukaan D-vitamiinin puutos voi lisätä kroonisen päänsäryn riskiä. Tulokset julkaistiin Scientific Reports -lehdessä. 

Itä-Suomen yliopiston Sepelvaltimotaudin vaaratekijät -tutkimuksessa (Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study) tutkittiin kalsidiolin eli D-vitamiinin pitoisuus seerumista ja kartoitettiin päänsäryn esiintymistä noin 2600:lta 42–60-vuotiaalta mieheltä vuosina 1984–1989. Heistä 68 prosentilla seerumin D-vitamiinipitoisuus oli alle 50 nmol/l, jota yleisesti pidetään D-vitamiinipuutoksen rajana.  Kroonista, vähintään viikoittaista päänsärkyä esiintyi 250 miehellä. Toistuvaa päänsärkyä raportoineilla miehillä seerumin D-vitamiinipitoisuus oli pienempi kuin muilla.

Kun tutkimusjoukko jaettiin neljään ryhmään seerumin D-vitamiinipitoisuuden mukaan, alimpaan ryhmään kuuluvilla miehillä oli yli kaksinkertainen kroonisen päänsäryn esiintymisen riski verrattuna ylimpään ryhmään. Kroonista päänsärkyä esiintyi myös enemmän niillä miehillä, joita oli tutkittu muulloin kuin kesä- ja syyskuun välisenä aikana. Kesäkuukausina keskimääräiset seerumin D-vitamiinipitoisuudet ovat suuremmat auringon UVB-säteilyn vaikutuksesta. 

Tutkimus tuo vahvistusta jatkuvasti lisääntyvälle näytölle niukan D-vitamiinin saannin yhteydestä lisääntyneeseen kroonisten sairauksien riskiin. Matala D-vitamiinipitoisuus on yhdistetty päänsärkyriskiin myös joissakin aikaisemmissa, pääasiassa huomattavasti pienemmissä tutkimuksissa. 

Suomessa iho pystyy kesäkuukausina tuottamaan auringon UVB-säteilyn vaikutuksesta riittävästi D-vitamiinia, mutta muina aikoina tarve täytyy kattaa ravinnosta tai ravintolisistä saatavalla D-vitamiinilla. D-vitamiinin saantisuositus on 10-20 µg päivässä.

Suositusta suurempien D-vitamiiniannosten pitkäaikaisen käytön hyödyistä ja mahdollisista haitoista ei vielä ole tieteellistä näyttöä. Tähän tuo osaltaan vastauksia Itä-Suomen yliopistossa meneillään oleva Finnish Vitamin D Trial (FIND)-tutkimus, jossa tutkitaan viisi vuotta kestävän suurten D-vitamiiniannosten päivittäisen käytön vaikutuksia sairauksien riskitekijöihin ja sairauksien ilmaantumiseen. Tutkittavat käyttävät D-vitamiinilisää 40 tai 80 µg päivässä. Tutkimuksessa selvitetään tarkasti D-vitamiinilisän käytön vaikutuksia myös erilaisiin kiputiloihin.

Lisätietoja:  

Jyrki Virtanen, FT, ravitsemusepidemiologian dosentti, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, p. 040-3552957, jyrki.virtanen@uef.fi 

Tutkimusartikkeli:

Low serum 25-hydroxyvitamin D is associated with higher risk of frequent headache in middle-aged and older men. Jyrki K. Virtanen, Rashid Giniatullin, Pekka Mäntyselkä, Sari Voutilainen, Tarja Nurmi, Jaakko Mursu, Jussi Kauhanen, Tomi-Pekka Tuomainen. Scientific Reports 2017. Julkaistu 3.1.2017. Linkki: http://rdcu.be/ogtQ (avoin kaikille)

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa