Ensimmäinen Euroopan habitaattien uhanalaisuusarviointi valmistunut

Ensimmäinen Euroopan laajuinen habitaattien (luontotyyppien) uhanalaisuusarviointi on saatu päätökseen. Arviointi kattaa 490 habitaattityyppiä 35 maan alueella ja siihen osallistui yli 300 eurooppalaista asiantuntijaa. Arviointi suoritettiin Euroopan komission rahoittamassa hankkeessa, jota koordinoivat Wageningen Environmental Research (Hollanti), International Union for Conservation of Nature (IUCN) ja NatureBureae (Iso-Britannia) sekä konsultit Susan Gubbay ja John Rodwell.

Yli kolmannes maaympäristöjen habitaateista on uhanalaisia. Kaikkein uhanalaisimpia ovat suot, arvioiduista suohabitaateista lähes kaikki sijoittuivat uhanalaisiin luokkiin EU:n alueella. Lähes puolet järvien, jokien ja rannikoiden habitaateista arvioitiin uhanalaisiksi. Metsähabitaattien tila oli jossain määrin parempi, mutta niistäkin reilu neljännes arvioitiin uhanalaisiksi. Merihabitaateista reilu neljännes arvioitiin uhanalaisiksi ja noin puolet jäi puutteellisesti tunnetuiksi.

Euroopan habitaattien tilaa uhkaavat monet tekijät. Maankäytön muutokset kuten perinteisten laidunnuskäytäntöjen loppuminen, ojitukset ja rakentaminen sekä saasteet ja vieraslajit ovat merkittäviä uhkatekijöitä. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia on jo havaittavissa joidenkin habitaattien kohdalla ja vaikutusten odotetaan kasvavan. Merihabitaateilla saasteet, rehevöityminen, kalastus ja rannikoiden rakentaminen ovat yleisimpiä uhkatekijöitä.

Euroopan habitaattien punainen kirja on täysin uusi työkalu habitaattien tilan tarkastelulle. Se on ennen kaikkea Euroopan laajuinen katsaus eikä korvaa alueellisia, kansallisia arviointeja. Katsaus kattaa paljon suuremman määrän habitaatteja kuin EU:n luontodirektiivi ja auttaa EU2020 Biodiversiteettistrategian täytäntöönpanossa.

Dosentti Teemu Tahvanainen Itä-Suomen yliopistosta toimi Euroopan habitaattien uhanalaisuusarviointiprojektin suohabitaattien työryhmän johtajana.

Tarkempaa tietoa Euroopan habitaattien uhanalaisuusarvioinnista http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/redlist_en.htm  

Lisätietoja:

The European Red List of Habitats -projekti, suohabitaattien työryhmän johtaja: Dosentti Teemu Tahvanainen, Itä-Suomen yliopisto, p. 0504423987, teemu.tahvanainen@uef.fi

Suomen aineiston kokoaja: Tytti Kontula, Suomen ympäristökeskus, p. 0295251294, tytti.kontula@ymparisto.fi

Lisätietoa aiheesta liitteissä (pdf)

Internationalpressrelease EUROPEAN RED LIST OF HABITATS

Tiedote UEF Suot ovat Euroopan uhanalaisimpia habitaatteja

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio