Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta rahoitusta yritysten tuotanto-, materiaali- ja ympäristötehokkuuden parantamiseen

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt noin 85 000 euron EAKR-rahoituksen Itä-Suomen yliopiston hankkeelle, jonka päätavoitteena on kehittää tuotanto-, materiaali-, ja ympäristötehokkuuden hallintaa yhteistyössä yritysten kanssa hyödyntämällä tuotantoprosesseista saatavaa dataa. FastData - Yritysten tuotanto-, materiaali-, ja ympäristötehokkuuden parantaminen laajojen tietovarastojen kehittyneellä analytiikalla -hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 122 000 euroa.

Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2017 – 31.12.2018, ja se on saanut rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma -hausta. Hankkeen muita rahoittajia ovat Savon Sellu Oy, Refresco Finland Oy, Kuopion Vesi, Advacam Oy sekä Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy.

Teollisuudessa esiintyy usein laajoja tietovarastoja (ns. Big Data), joita pyritään jalostamaan hyödylliseksi informaatioksi. Usein tämä tieto ei ole staattista, vaan sitä syntyy jatkuvasti lisää (ns. Fast Data). Tiedon käsittely kehittyneellä analytiikalla on edellytyksenä sen tehokkaammalle hyödyntämiselle esimerkiksi teollisuusprosessien säädössä ja erilaisissa ennakoivissa järjestelmissä.

FastData-hanke edistää laajojen tietovarastojen hyödyntämismahdollisuuksia teollisuuden tuotanto-, materiaali- ja ympäristötehokkuuden parantamisessa. Hanke lisää myös tietämystä näiden tekijöiden hallinnasta sekä vahvistaa erityisesti laajojen tietovarastojen käsittelyyn ja analysointiin liittyvää osaamista Pohjois-Savon alueella.

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Yrjö Hiltunen, yrjo.hiltunen@uef.fi , p. 040 732 0355
Tutkijatohtori Mika Liukkonen, mika.liukkonen@uef.fi, p. 040 351 0644

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa