Euroopan suurjärvisymposion teemana järvien ekosysteemipalvelut ja hoito muuttuvassa maailmassa

Neljäs Euroopan suurjärvisymposio (4th European Large Lakes Symposium ELLS) pidetään Joensuussa 24–28.8.2015. Kokouksen teemana ovat järvien ekosysteemipalvelut ja hoito muuttuvassa maailmassa.

Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan ekosysteemien tuottamia ilmaisia, aineellisia ja aineettomia hyötyjä ihmiselle. Kokoukseen tulee noin sata osallistujaa 12 maasta, jotka esittelevät tutkimustuloksiaan.

Suuret järvet ovat merkittäviä ihmisten hyvinvoinnille ja virkistäytymiselle. Niitä on hyödynnetty muun muassa raakavesilähteinä ja kalakannat tuottavat erinomaista ravintoa.  Järviä on myös pilattu jätevesillä. Useimmissa Euroopan maissa, kuten Suomessa, suurten järvien tila on parantunut viimeisten vuosikymmenien aikana tehostuneen jätevesien puhdistamisen ansiosta.

Kokouksessa käsitellään muun muassa miten useat samanaikaiset muutokset, kuten ilmaston lämpeneminen, sadannan ja ravinnekuormituksen muutokset vaikuttavat suurten järvien ekosysteemipalveluihin ja ekologiseen tilaan. Muutokset ovat vaikuttaneet järvien ravintoverkoston rakenteeseen ja toimintaan, sekä kalakantoihin ja kalastukseen. Muutokset voivat olla erisuuntaisia eri ilmastoalueilla ja eri ympäristöissä.

Kokouksessa esitellään myös järviekosysteemien veden laadun ja kalakantojen seurannoissa käytettäviä uusia teknologioita.

Lisätietoja: Yliopistotutkija Paula Kankaala, p. 050 431 3496, paula.kankaala@uef.fi

http://www2.uef.fi/en/ells2015/ells2015

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa