Iäkkäille sopimattomien lääkkeiden aloitus lisää lonkkamurtuman riskiä Alzheimerin tautia sairastavilla

Iäkkäille sopimattomien lääkkeiden käytön aloitukseen liittyy suurentunut lonkkamurtuman riski Alzheimerin tautia sairastavilla, todettiin äskettäin julkaistussa Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa. Noin kolmanneksen suurentunut riski todettiin niillä, jotka aloittivat vältettäviksi luokiteltujen lääkkeiden käytön ensimmäistä kertaa.

Iäkkäille sopimattomiksi, vältettäviksi lääkkeiksi luokiteltiin lääkkeet, joiden käyttöön liittyvät riskit on arvioitu suuremmiksi kuin niistä saatava hyöty. Luokittelu perustuu Fimean ylläpitämän iäkkäiden lääkityksen tietokannan eli nykyisen Lääke75+ -tietokannan tietoihin vuodelta 2010.

Tutkimuksessa seurattiin valtakunnallisen MEDALZ-rekisteritutkimuksen pohjalta 47 850 henkilöä, joilla oli diagnosoitu Alzheimerin tauti vuosina 2005–2011. Iäkkäillä vältettäviä lääkkeitä oli käytössä 5895 henkilöllä eli noin 12 prosentilla.

Iäkkäille sopimattomien lääkkeiden käyttöä ja lonkkamurtuman yhteyttä ei ole aikaisemmin tutkittu Alzheimerin tautia sairastavilla. Aiheen tutkiminen on tärkeää, koska Alzheimerin tauti lisää toimintakyvyn romahduksen, lisääntyneen avuntarpeen ja ympärivuorokautisen hoivan piiriin siirtymisen todennäköisyyttä.

Lisätietoja:

Virva Hyttinen, nuorempi tutkija, Itä-Suomen yliopisto, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Kuopio, p. 050 373 1967, virva.hyttinen(at)uef.fi

Sirpa Hartikainen, professori, Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos, Kuopio, p. 040 355 3784, sirpa.hartikainen(at)uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Incident Use of a Potentially Inappropriate Medication and Hip Fracture in Community-Dwelling Older Persons With Alzheimer’s Disease. Hyttinen Virva, Taipale Heidi, Tolppanen Anna-Maija, Tanskanen Antti, Tiihonen Jari, Hartikainen Sirpa, Valtonen Hannu. Annals of Pharmacotherapy. Julkaistu verkossa 9.5.2017: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1060028017708394

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa