iPadit vai virtuaalilasit? – Savonlinnan normaalikoulussa kehitetään virtuaalitodellisuuskoulua

Tulevaisuudessa oppilaat oppivat ajamaan autoa, lentämään lentokonetta ja leikkaamaan potilaita virtuaalimaailmassa turvallisesti ja riskittömästi. VR (Virtual reality) on laajentumassa nopeasti eri elämänalueille, myös koulumaailmaan. Savonlinnan normaalikoulussa ryhdytään tänä lukuvuonna kehittämään virtuaalitodellisuuskoulua, ja osa koulun oppilaista saa tablettien rinnalle virtuaalilasit.

Oppilaat ryhtyvät tuottamaan yhdessä opettajien ja opetusharjoittelijoiden kanssa materiaalia Savonlinnan virtuaalisen kulttuuripolun rakentamiseen. Konkreettisia sisältöalueita ovat Savonlinnan seudun työ- ja elinkeinot kuten matkailu, kulttuuriympäristö kuten Olavinlinna, alueen keskeiset luontoympäristöt kuten Linnasaari ja metsämuseo Luosto sekä STEAM (science, technology, engineering, art, mathematics). Hankkeessa lähdetään ensimmäiseksi luomaan Olavinlinnaan liittyvää 360-kameroilla kuvattua oppimisympäristöä.

Sisällöntuotantoon keskittyvä virtuaalikoulu

Savonlinnan normaalikoulu on Suomen ensimmäinen yhtenäisen perusopetuksen tablet-koulu, jossa oppikirjat ovat jo jääneet taka-alalle. Nyt koulussa pohditaan virtuaalilasien laajempaa käyttöä. Virtuaalitodellisuuskoulussa oppilaat perehtyvät virtuaaliseen sisällöntuotantoon uuden perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden hengessä. Virtuaalitodellisuudessa oppilaat pääsevät toimimaan aidon tuntuisessa simuloidussa ympäristössä.  

Hanke tukee uuden opetussuunnitelman mukaisten laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien toteutusta. Siinä vastataan ennakkoluulottomasti uuden oppimiskäsityksen mukaiseen toimintaan, missä oppija nähdään aktiivisena tuottajana ja oppijana, joka ideoi, suunnittelee ja tuottaa virtuaalimaailman oppimisympäristöjä. Oppimisessa painotetaan tutkivaa oppimista sekä projektityöskentelyä. Savonlinnan normaalikoulun rehtorin Mikko Ripatin mukaan keskiössä ovat tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvien taitojen ja työnkulkujen opiskelu sekä vuorovaikutustaidot työelämän ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Hankkeessa myös vahvistetaan oppilaiden osallisuutta sekä uskoa omiin kykyihin.

Uutta tietoa virtuaalilasien opetuskäyttöön

Tutkimus- ja kehittämishankkeen pedagogisena johtoajatuksena on tuottajakeskeisen pedagogiikan vahvistaminen. Tavoitteena on, että oppilaat oppivat tuottamaan itse sisältöä sekä omaksuvat sisällöntuotannossa tarvittavia tietoja ja taitoja. Samalla tutkitaan ensimmäistä kertaa Suomessa, miten virtuaalilasien ja virtuaalitodellisuuden käyttäminen opetuksessa vaikuttavat opiskelumotivaatioon ja oppimistuloksiin. Professori Laura Hirston mukaan tutkimusnäyttöä virtuaalilasien käytöstä ja hyödyistä oppimisessa ja opetuksessa on toistaiseksi vähän.

Digiaika edellyttää uudenlaista pedagogiikkaa

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteen muuttuminen yhä palveluvaltaisemmaksi haastaa niin oppimisen kuin koulutuksen rakenteet. Laadukkaampaa oppimista ja yhä korkeampaa osaamista on kyettävä saamaan aikaiseksi niukkenevin resurssein. Samanaikaisesti opettajankoulutuksen ja koululaitoksen kehittämiseen on PISA-tutkimuksen myötä havahduttu myös muualla maailmassa. Opetuksen laadun ja oppimistulosten kehittyminen edellyttääkin toimintatapojen muutosta. Panostaminen yksistään tieto- ja viestintätekniikkaan ei kuitenkaan riitä.

Koulu360 – virtuaalikoulua rakentamassa -hanke on rahoitettu osin Opetushallituksen innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämiseen tarkoitetuista valtionavustuksista. Hankkeen kotisivut löytyvät osoitteesta: http://snor.fi

Lisätietoja:

Johtava rehtori Mikko Ripatti, Savonlinnan normaalikoulu, puh. 050 540 1016, mikko.ripatti(at)uef.fi

Professori Laura Hirsto, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Savonlinna, p. 050380 4674, laura.hirsto@uef.fi

Lehtori Sanna Metsälä, p. 050 4400130, sanna.metsala(at)uef.fi

IT-suunnittelija Aleksi Komu, p. 050-5672458, aleksi.komu@uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa